NÆRMEST USYNLIG: I dag finnes høreapparater markedet som er så små og nette at de omtrent ikke synes når du bruker dem. Denne typen heter Receiver-In-Canal (RIC) Foto: Starkey.
NÆRMEST USYNLIG: I dag finnes høreapparater markedet som er så små og nette at de omtrent ikke synes når du bruker dem. Denne typen heter Receiver-In-Canal (RIC) Foto: Starkey. Vis mer

Usynlig høreapparat

Disse høreapparatene er det ingen som ser

Mini-apparatene er nærmest usynlige for andre. Bidrar til å fjerne stigma rundt det å høre dårlig, mener ekspert.

Det er helt vanlig å høre dårligere etter hvert som man blir eldre, og for mange kan høreapparat bli redningen for å få tilbake en tilnærmet normal hørsel.

Men hvis høreapparatet er godt synlig i ørene, kan det for enkelte føles ukomfortabelt rent kosmetisk.

Hvis dette gjelder deg, skal du vite at det i dag finnes flere typer av høreapparat som er så små at de nærmest er usynlige for andre.

Her får du tipsene.

Mindre «skjemmende»

– Utvalget av små høreapparater er per i dag godt. Alle leverandører på det norske markedet leverer i dag små høreapparater, forteller Kim Haug, produktsjef ved Starkey Norway AS.

Han mener at denne typen mini-høreapparat bidrar til å fjerne stigma rundt det å høre dårlig og det å bruke hørselstekniske hjelpemidler.

– Fordelen med små høreapparater er nettopp det at de ikke synes så godt. Dermed kan de også gjøre at brukere med nedsatt hørsel faktisk ønsker, og «godtar» det å bruke høreapparatet som vedkommende har fått utdelt i samråd med audiograf, sier Haug videre.

Han forteller at de aller minste apparatene går direkte inn i øret og bidrar til å opprettholde en mer normalisert gjengivelse av direksjonalitet siden ørets form benyttes som hos normalthørende.

Eksempler på mini-apparat

Hva som defineres som «små» høreapparater er avhengig av hvem du spør.

TYNN SLANGE: Det eneste som er synlig på Receiver-In-Canal (RIC)-apparatet er en tynn, gjennomsiktig slange som er plassert bak øret. Foto: Produsenten.
TYNN SLANGE: Det eneste som er synlig på Receiver-In-Canal (RIC)-apparatet er en tynn, gjennomsiktig slange som er plassert bak øret. Foto: Produsenten. Vis mer

NAV forvaltning-kontor for brukeranskaffelser, som kjøper inn høreapparater for det offentlige, har en egen kategori for mini høreapparater. Høreapparater plassert her er typisk bak øret-høreapparater med en tynn ledning som går inn i øret.

Eksempel på et slikt høreapparat er «Receiver-In-Canal (RIC)».

Det finnes også små høreapparater som plasseres direkte inn i øret, mange av disse omfattes også av innkjøpsavtale med NAV.

Eksempel på et slikt høreapparat er «Usynlig (IIC)».

RETT I ØRET: NAV tilbyr flere typer av mini-apparat som ikke vises utenpå øret, ett eksempel er typen Usynlig (IIC). Foto: Produsenten.
RETT I ØRET: NAV tilbyr flere typer av mini-apparat som ikke vises utenpå øret, ett eksempel er typen Usynlig (IIC). Foto: Produsenten. Vis mer

– Hvis du først og fremst ønsker å få så små høreapparater som mulig, bør du unngå BTE-høreapparater som er festet bak ørene, sier Haug.

– Vanskeligere å håndtere for eldre

Hvorvidt høreapparater er gode å høre med, er avhengig av korrekt diagnostisering og terskeloppfattelse ved høreprøve, taletest og andre diagnostiske verktøy hos audiograf. Videre er det som regel den tekniske innmaten i høreapparatet som er avgjørende for hørbarheten, ikke form og design, mener Haug.

Bortsett fra dem med de største hørselstapene kan de fleste bruke små høreapparater, men det kommer an på en rekke andre faktorer, for eksempel fingerfølsomhet, opplyser Haug videre.

Tone-Lise Berg Leinum, autorisert audiograf hos Audiografen AS, mener at mini-apparat kan bli vanskelig å håndtere for de eldste brukerne.

– Etter hvert som man blir eldre, kan syn, fingerførlighet og kognitive evner svekkes, noe som kan gjøre det vanskelig å håndtere et lite høreapparat. I disse tilfellene kan det være mer praktisk med et høreapparat av en viss størrelse, og som ikke krever at brukeren må forholde seg til brytere og bytte av batterier, sier Berg Leinum.

Også Heidi Sabatier-Olne, fagansvarlig audiograf hos HØR, mener at et «Reciever in the ear»-apparat, som mange velger fordi de er mindre og mer kosmetiske, kan bli problematisk for dem som ser dårligere og er mindre fingerførlig.

– Her det filter der som kan tette seg, og som må følges opp og byttes ut oftere, sier hun.

Haug mener samtidig at det i dag finnes små til mellomstore høreapparater med pent design som fungerer utmerket også for dem som har vansker med å håndtere små ting, slik som batteri.

– Hvorvidt du som bruker kan benytte små høreapparater eller ikke, er opp til lege og audiograf i samråd med bruker å bedømme. Det er prøvetid på høreapparater i Norge, slik at hvis apparatet viser seg å være vanskelig å betjene, kan du få utdelt et annet sett med høreapparat med enklere betjening, for eksempel med større knapper og batteri, forteller Haug.

Andre alternativer

For de eldste brukerne, spesielt hvis det er snakk om redusert fingerferdighet eller redusert syn, anbefaler Sabatier-Olne et høreapparat som er så enkelt som mulig i bruk når det gjelder innstilling av apparatet.

– Da uten volumkontroll, ekstra lytteprogrammer eller lignende siden disse tilleggstingene har en tendens til å komplisere bruken, mener hun.

I denne saken opplyser hun mer om dette.

– Jeg anbefaler oppladbart høreapparat for å slippe batteribytte. Og her er det forskjeller på hvor enkle selve laderen er i bruk. Spør gjerne etter en lader som er lett å bruke. Hvis man har vanlig batteri, kan det lønne seg å velge batterier som er så store som mulig. For eksempel størrelse 13, slik at batteribytte blir enklest mulig.

Sabatier-Olne kommer også med flere tips:

  • Hvis man støper en propp etter øret, vil det ofte være lettere å håndtere enn apparater med tynnslanger/recieveret i øret med kun domer på.
  • Det er også enklest for bruker hvis det ikke er noen filtre. Vanlige bak øre-modeller er helt uten filter på proppen.