Økonomisk sosialhjelp

Slik beregner Nav sosialstønaden

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig støtte du kan søke Nav om hvis du ikke kan forsørge deg selv. Her kan du se hva du kan få i støtte - og hva søkeprosessen innebærer.

ØKONOMISK SOSIALSTØNAD FRA NAV? Hva du får i sosialhjelp vurderes individuelt og kan variere fra kommune til kommune. Regjeringen har likevel bestemt noen veiledende satser for sosialhjelp, som du kan lese her. Foto: Kristin Sørdal
ØKONOMISK SOSIALSTØNAD FRA NAV? Hva du får i sosialhjelp vurderes individuelt og kan variere fra kommune til kommune. Regjeringen har likevel bestemt noen veiledende satser for sosialhjelp, som du kan lese her. Foto: Kristin Sørdal Vis mer
Publisert

Følg Vi.no på Facebook og Instagram, og motta nyhetsbrev ved å registrere deg her.

Rapporter om at folk som stiller seg i matkø i stedet for å gå til Nav, har ført til at Nav-direktøren nå går ut og sier at situasjonen på Nav-kontorene skal kartlegges for å se om de kan gjøre grep for å håndtere økende fattigdom og matkøer bedre. Han innrømmer at de ikke har vært gode nok for de som må forholde seg til Nav over tid.

– Vi ønsker å fylle rollen vår og hjelpe dem som trenger det mest. Vi skal finne løsninger for de som er i en krevende situasjon, sier Nav-direktør Hans Christian Holte til NTB.

Rødt har foreslått en krisepakke til de fattigste i desember og og Mímir Kristjánsson uttalte nylig til Vi.no at velferdsstaten svikter - og at de vil øke minstesatsene for ytelser fra Nav. Også Mimmi Kvisvik i LO-forbundet Fellesorganisasjonen (FO) sier at ytelsene må opp fort - og ber regjeringen skjerpe seg.

Foreløpig sier imidlertid regjeringen nei til økte ytelser til de fattigste før jul. Arbeids- og inkluderingsminister Mjøs Persen sier til Dagsavisen at de statlige ytelsene justeres årlig i takt med lønns- og prisvekst - som vil skje til våren.

Så hva er det egentlig du kan få i økonomisk støtte fra Nav dersom du ikke får pengene til å strekke til?

Hva kan du få i økonomisk sosialhjelp?

Først og fremst er det viktig å vite at utmåling av sosialhjelp skal være en skjønnsmessig og individuell vurdering. Dette poengteres både i regjeringens rundskriv om Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til alle landets kommuner og Statsforvalterne - samt i Navs eget Rundskriv til Lov om sosiale tjenester i Nav.

«Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er en skjønnsmessig ytelse, jf. lovens § 18 første ledd. De kommunale sosiale tjenestene i Nav-kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn når de vurderer om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden. Satsene i de veiledende retningslinjene må derfor betraktes som et veiledende utgangspunkt for det skjønn som skal utøves,» skriver Arbeids- og inkluderingsdepartementet i rundskrivet.

Økonomisk sosialhjelp er en kommunal stønad - og kommunene kan også velge å ha egne kommunale satser som utgangspunkt når de skal betale ut sosialhjelp, ifølge Statsforvalteren. I tillegg kan bruk av skjønn føre til ulikheter i stønadsnivået.

Regjeringen har fastsatt veiledende satser som sist ble justert 1. juli.

Dette er satsene for sosialhjelp som gjelder nå (gammel sats i parentes):

 • Enslige: 6650 kroner (6550 kr)
 • Ektepar/samboere: 11 150 kroner (10950 kr)
 • Person i bofellesskap: 5600 kroner (5450 kr)
 • Barn 0-5 år: 3250 kroner (3200 kr)
 • Barn 6-10 år 3350 kroner (3300 kr)
 • Barn 11-17 år: 4400 kroner (4300 kr)

Fra 1. september 2022 skal det ikke tas hensyn til barnetrygd ved vurdering av søknad om stønad til barnefamilier.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er gjennomsnittlig sosialhjelp per måned på 10 387 kroner (SSB-tall per juni 2022).

Slik vurderer Nav søknader om økonomisk sosialhjelp

Som både Statsforvalteren påpeker på sine nettsider, og Nav overfor Vi.no, skal det enkelte Nav-kontoret utøve skjønn når det vurderer hvor mye som faktisk skal utbetales.

- Økonomisk sosialhjelp er hjemlet i sosialtjenesteloven. Lovens hovedformål er å være samfunnets siste sikkerhetsnett for dem som trenger det. Formålet om økonomisk trygghet, forebygging av sosiale problemer og ivaretakelse av tjenestemottakerens familie skal være førende når Nav-kontoret forvalter tjenester etter loven. Satsene i de veiledende retningslinjene må derfor betraktes som et veiledende utgangspunkt for det skjønn som skal utøves, har Jan Erik Grundtjernlien, avdelingsdirektør i Nav, tidligere uttalt til Vi.no.

Dette betyr i praksis at Nav-kontoret i kommunen må ta en konkret og individuell vurdering i hver enkelt sak, der inntekter og utgifter, behov og livssituasjon for øvrig er viktige momenter.

Kravet er at alle skal sikres et forsvarlig livsopphold. Stønaden skal gjøre det mulig å opprettholde en levestandard på et rimelig nivå, tilpasset den generelle velferdsutviklingen. Hvis tjenestemottakeren har barn, skal det tas hensyn til barnas behov i alle vurderinger, forklarer Nav.

Arbeids- og inkluderingsdepertamentet presiserer at de veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar videre hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bolig, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og innbo og utstyr inngår i livsoppholdet, men er ikke inkludert ved fastsettelse av de veiledende retningslinjene, da dette er utgifter som varierer mye.

LÅN OG GJELD: Lars har tatt opp kreditt- og forbrukslån for å finansiere bilinteressen - og skylder nå over 1 million kroner. I tillegg går han 14 000 kroner i minus hver måned. Han holder gjeldsordning og lønnstrekk på avstand med pengehjelp fra sin pensjonerte mamma på over 80 år. Video: Lyxfellan/Viaplay Vis mer

Viktig å vite om hvordan stønaden beregnes er dette, som Nav presiserer:

 • Når alle andre inntektsmuligheter er utnyttet fullt ut, men ikke strekker til, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp.
 • Andre inntektsmuligheter kan være inntektsgivende arbeid, egne midler og andre økonomiske rettigheter.
 • Hvor mye du kan få i økonomisk støtte, vurderes ut fra situasjonen din, inntektene og utgiftene dine.
 • Det er ulike rettigheter og plikter du har som forsørger. Hvis du er gift eller samboer og har barn, har dere gjensidig forsørgelsesplikt for felles barn. Hvis du er gift, har du og din ektefelle gjensidig plikt til å forsørge hverandre.

Nav-direktør Holte uttaler nå til NTB at det også er mulig å søke om særskilt støtte til jul:

– Nå går vi inn i juletida, og vi vet at mange kjenner ekstra på økonomien da. Da kan det være greit å vite at for dem som mottar sosialhjelp, kan det være mulig å søke om støtte til jul, sier Holte til NTB.

Dette skal Nav ha med i vurderingen etter Lov om sosiale tjenester

I sitt eget rundskriv om Lov om sosiale tjenester beskriver Nav blant annet hvordan loven skal forstås og hvilke verdier den skal fremme. Der trekker Nav blant annet fram følgende punkter:

 • Vanskeligstilte skal ha tilfredsstillende levekår.
 • Sosial og økonomisk trygghet.
 • Den enkelte skal gis mulighet til å leve og bo selvstendig.
 • Den enkelte skal gis mulighet til å bli selvforsørget gjennom arbeid.
 • Vanskeligstilte skal være sosialt inkludert og kunne delta aktivt i samfunnet.

De understreker også at lovens hovedmål er å være samfunnets siste sikkerhetsnett for dem som trenger det. Dette gjelder overfor enkeltpersoner som befinner seg i vanskelige livssituasjoner.

Hva kan Nav be om av dokumentasjon?

Du kan søke om økonomisk sosialhjelp via Nav.no. Det er et eget skjema du må fylle ut, hvor du må beskrive hva det er du trenger stønad til. Deretter vil du bli bedt om utfyllende dokumentasjon fra Nav.

Du kan måtte ettersende dokumentasjon som:

 • Skattemelding
 • Kontoutskrift
 • Kommunale avgifter
 • Forsikringer
 • Lønn, andre inntekter, etc.
 • Dokumentasjon på renter og avdrag. Har du søkt avdragsfrihet?
 • Dokumentasjon på evt. samværsavtaler, eller annet som kan ha betydning for saken din

Du kan klage på avslag om sosialhjelp

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket, og dette gjør du ved først å klage til Nav.

Hvis Nav er enig i klagen din, vil de endre avgjørelsen og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpen du har rett på. Hvis Nav er uenig i klagen din, sender Nav klagen din videre til Statsforvalteren.

Statsforvalteren behandler klagen og svarer deg med et brev.

Statsforvalteren skriver på nettsida sin at de også har et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven.

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer

Velkommen til vårt kommentarfelt

Vi setter pris på kommentarer til artiklene på vi.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.