Uføretrygdet og pensjon:

Så mye uførepensjon har du rett på

Her svarer pensjonseksperten på hvilke regler som gjelder for uføretrygdede.

SJEKK FORSIKRINGEN: Det kan være greit å sjekke hva du måtte ha av engangsdekninger gjennom jobben, sier Alexandra Plahte, jurist og leder for pensjon i Gabler Steenberg & Plahte. Foto: Gabler Steenberg & Plahte.
SJEKK FORSIKRINGEN: Det kan være greit å sjekke hva du måtte ha av engangsdekninger gjennom jobben, sier Alexandra Plahte, jurist og leder for pensjon i Gabler Steenberg & Plahte. Foto: Gabler Steenberg & Plahte. Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

(Vi.no): Flere økonomer er enige om at pensjon er det viktigste vi kan spare til.

Men hvordan fungerer egentlig pensjonsreglene hvis man er uføretrygdet?

Uføretrygd og uførepensjon

- De fleste jeg møter tenker på pensjon kun som alderspensjon. De glemmer det viktige, økonomiske sikkerhetsnettet man trenger dersom man skulle bli langtidssyk, eller ufør; nemlig uføretrygd og uførepensjon, sier Alexandra Plahte, jurist og leder for pensjon i Gabler Steenberg & Plahte.

Utbetalinger under uførhet kommer normalt fra tre kilder:

 • Folketrygden (NAV)
 • Arbeidsforhold
 • Private ordninger

Mens reglene om uføretrygd fra folketrygden omfatter alle, er det slett ikke alle som har dekninger ved uførhet gjennom sine arbeidsforhold, ifølge Plahte.

Les også: Dette må du vite om inntekt ved siden av folketrygden

Uføretrygd fra folketrygden

Uføretrygd og opptjening av alderspensjon:

 • Du opparbeider deg rett til alderspensjon selv om du er ufør.
 • Hvis du er uføretrygdet, skal du være sikret en god alderspensjon. Pensjonen skal stå i et rimelig forhold til den arbeidsføre får.
 • Jobber du ved siden av uføretrygden, kan du få en høyere alderspensjon. Hvilke regler som gjelder for deg avhenger av hvilket år du er født.
 • Er du født i 1963 eller senere, vil pensjonsbeholdningen din øke hvert år frem til du er 62 år. Hvis du jobber ved siden av uføretrygden, fortsetter pensjonsbeholdningen din å øke, også etter du har fylt 62 år.
 • Er du født i årene 1954-1962, vil alderspensjonen din beregnes dels på grunnlag av pensjonsbeholdningen din og dels på grunnlag av pensjonspoeng, som du får godskrevet for hvert år frem til du er 66 år.
 • Er du født før 1954, vil alderspensjonen din beregnes på grunnlag av pensjonspoeng, som du får godskrevet for hvert år frem til du er 66 år.
 • Vil du vite mer om Stortingets vedtak av uføretrygd og opptjening av alderspensjon? Les her.

(Kilde: NAV, Stortinget.no)

Uføretrygden fra NAV skal sikre inntekt dersom inntektsevnen er varig nedsatt grunnet sykdom eller skade.

Den beregnes ut fra tidligere inntekt, og skal erstatte inntektsevnen som er tapt.

 • Uføretrygden utgjør 66 prosent av den enkeltes gjennomsnittlige inntekt de tre beste av de fem siste årene før man ble syk. Inntekten justeres opp i forhold til dagens verdi.
 • Maksimalt beregningsgrunnlag utgjør seks ganger folketrygdens grunnbeløp.
 • Med dagens grunnbeløp (G) på 96.883 kroner utgjør maksimalt beregningsgrunnlag kroner 581.298.
 • Maksimal årlig uføretrygd utgjør 383.657 kroner, altså 66 prosent av 581.298 kroner.

- Om man blir ufør i en alder av 30 eller 60, spiller isolert sett ingen rolle for beregning av selve uføretrygden. Blir man ufør før fylte 26 gjelder egne regler. Det samme gjelder for de som hadde ingen eller lav inntekt da de ble uføre, utdyper Plahte.

Les også: Du tjener tusenvis ved å vente fem år med uttaket

Uførepensjon gjennom arbeidsforhold

Når det gjelder rettigheter ved uførhet gjennom arbeidsforhold, er det stor forskjell på ordningene, avhengig av hvor man er ansatt.

- Mens alle omfattet av offentlig tjenestepensjon har uførepensjonsordning tilknyttet ordningen sin, er arbeidsgivere i privat sektor ikke pålagt å ha uførepensjonsordning for sine ansatte i det hele tatt, forklarer pensjonseksperten.

 • Har man offentlig tjenestepensjon vil man normalt etter 12 måneders sykemelding være berettiget til uførepensjon fra pensjonskassen.
 • Ytelsen kommer i tillegg til ytelser man måtte motta fra folketrygden; arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.
 • Uførepensjonsdekningen for offentlig ansatte er tilsvarende tre prosent for lønn opp til 6G og 69 prosent for lønn mellom 6-12G.
 • I tillegg ytes et fast tillegg lik 25 prosent av G – som med dagens G utgjør 24.221 kroner. Kronetillegget kan ikke utgjøre mer enn maksimalt seks prosent av pensjonsgrunnlaget.
 • Har man barn under 18 år som man forsørger, ytes et barnetillegg. Tillegget utgjør 4 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6G. Samlet barnetillegg kan ikke overstige 12 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6G.

Les også: Jobbe etter å ha tatt ut alderspensjon?

Uførepensjon gjennom privat sektor

Jobber du i privat sektor er det ikke sikkert du er omfattet av en uførepensjonsordning gjennom jobben, ifølge Plahte.

- Er du heldig, og er omfattet av en uførepensjonsordning gjennom jobben, kan nivået variere, alt avhengig av hvilken dekning arbeidsgiver har valgt, sier hun.

Plahte anbefaler derfor at du sjekker med arbeidsgiver og pensjonsleverandøren om, og i så fall hvilken, uførepensjonsdekning du måtte være omfattet av.

Sammenheng mellom pensjon og forsikring

Mange er ikke klar over at de også har forsikringsdekninger som sikrer skattefri engangsutbetaling ved uførhet:

- Ikke alle arbeidsgivere har forsikringsdekninger for sine ansatte, men før du begynner å tegne egne dekninger med tanke på uførhet, er det greit å sjekke hva du måtte ha av engangsdekninger gjennom jobben, råder Plahte.

Det er imidlertid viktig å huske at en dekning som kun gjelder ved ulykke er svært lite verdt sammenlignet med dekning som gjelder uansett årsak, ifølge eksperten.

- Statistisk blir man ufør av sykdom, ikke ulykke, understreker Plahte.

SLIK FÅR DU Oversikt:

 • Sett deg inn i hovedreglene og skaff deg oversikt over hva du allerede ligger an til å få dersom uhellet skulle være ute og du blir langtidssykmeldt eller ufør.
 • For de fleste utgjør hovedandelen av pensjonen vår ved uførhet, uføretrygden fra NAV.
 • For mer informasjon om uføretrygd fra NAV bør du sjekke NAVs nettsider som omhandler uføretrygd.
 • Lurer du på om du har rettigheter ved uførhet gjennom tidligere arbeidsforhold? Logg deg inn på Norskpensjon.no. Med unntak av offentlig tjenestepensjon finner du der oversikt over de fleste rettighetene du måtte ha ved langtidssykdom/uførhet.
 • NB: Selv om du ikke er ufør i NAVs forstand, kan du ha rett til utbetaling fra uførepensjonsordninger gjennom tidligere arbeidsforhold. Opparbeidet uførepensjon (fripoliser) fra tidligere arbeidsforhold i privat sektor kommer nemlig til utbetaling allerede etter 12 måneders sykemelding.
 • Når du har skaffet deg oversikt over hva du allerede ligger an til å få dersom du skulle blir langtidssyk eller ufør, har du forutsetninger for å vite om du trenger ytterligere dekninger eller ei.
 • Trenger du mer, bør du starte med å se hvilke gunstige ordninger du for eksempel kan få gjennom din fagforening.

(Råd fra Alexandra Plahte)

Vi bryr oss om ditt personvern

vi er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer