Skatt og pensjon

Så mye skatt må du betale på pensjonen

Tre regler skiller skatt på pensjon og vanlig inntekt.

MINDRE SKATT: Lavere inntekt betyr mindre skatt, men pensjonen gir også andre skattefordeler, som skattefradrag. Foto: Lisa M. Wisløff
MINDRE SKATT: Lavere inntekt betyr mindre skatt, men pensjonen gir også andre skattefordeler, som skattefradrag. Foto: Lisa M. Wisløff Vis mer

(Vi.no): Skatt på lønn og pensjon er i utgangspunktet ikke så ulikt, men noen forskjeller er det:

De fleste pensjonister får inntekten sin betraktelig redusert, noen med så mye som 50 prosent.

Da kan det være greit å vite at skatten også blir lavere.

- Skatt på pensjon er en veldig tydelig karakteristikk av det progressive skattesystemet vårt; de med lavere inntekt betaler forholdsvis mindre skatt, mens de med høyere inntekt betaler mer skatt, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

Les også: Så mye uførepensjon har du krav på

Det er tre hovedforskjeller på betaling av skatt på ordinær inntekt og pensjon:

  • Minstefradrag.
  • Skattefradrag.
  • Trygdeavgift.

- Samlet sett tilsier forskjellene at pensjon skattlegges noe lavere enn lønn, sier Lothe.

Fagsjef i Skattebetalerforeningen, Rolf Lothe. Foto: Bo Mathisen
Fagsjef i Skattebetalerforeningen, Rolf Lothe. Foto: Bo Mathisen Vis mer

Skattefradrag sikrer minstepensjonister

Minstefradraget er lavere for pensjonsinnteker enn for lønn.

I tillegg gis det skattefradrag til pensjonister som har alderspensjon fra Folketrygden eller offentlig AFP, og fradraget blir redusert jo høyere pensjon du mottar.

Du får maksimalt cirka 30.000 kroner i fradrag, og beløpet blir lavere jo høyere pensjon du har.

Skattefradraget faller helt bort hvis pensjonen er på mer enn 539.442 kroner, ifølge Skatteetaten.

Dette sikrer at de med lav pensjon, under 188.700 kroner per dags dato, ikke betaler skatt.

- Skattefradraget gjør at en minstepensjonist normalt ikke vil betale noe i skatt, fordi ordinær utlignet skatt vil være lavere enn skattefradraget, sier Lothe.

Les også: Du tjener tusenvis ved å vente fem år med uttaket

Trygdeavgift

Trygdeavgiften er med på å finansiere folketrygden, som er del av «lønnen» til pensjonister, og er noe alle betaler.

Trygdeavgiften for lønnsmottakere er på 8,2 prosent og 5,1 prosent for pensjonister.

- Siden lønnsinntekt normalt gir pensjonsopptjening, noe pensjon ikke gjør, er det naturlig at det er høyere trygdeavgift på lønn, sier Lothe.

Høy skatt på inntekt ved siden av

Skal du jobbe ved siden av alderspensjonen kan skatten bli betydelig høy, selv om det som regel vil lønne seg å jobbe ved siden av.

- Skatten på pensjonsinntekt øker forholdsvis bratt med stigende pensjon. Ikke bare betaler høyere pensjonsinntekter for eksempel mer i trinnskatt, men skattefradraget blir også gradvis redusert, sier Lothe.

Du kan likevel fint ha inntekt ved siden av pensjonen, uten at skattefradraget blir lavere.

- Det er viktig å være klar over at det bare er pensjonsinntekter som avkorter skattefradraget. Dette sikrer at skatten på lønnsinntekten ikke blir uforholdsmessig høy, og er i tråd med regjeringens mål om at det skal lønne seg å arbeide, forklarer Lothe.

Les også: Dette må du vite om inntekt ved siden av folketrygden

Gå til Vi.no-forsiden