Nav og uføre

Reduserer uføretrygd uten varsel - men har ikke lov

I flere år har Nav hatt en praksis med automatisk reduksjon av uføretrygd ved overskridelse av inntektsgrensen. Men det er ikke lov uten først å sende et forhåndsvarsel til den det gjelder, konkluderer Sivilombudet.

UFØRETRYGD FRA NAV: Som ufør får du en inntektsgrense å forholde deg til, når du får innvilget uføretrygd. Og du plikter til selv å melde ifra dersom du ser at du kommer til å tjene mer enn det som uføretrygden er beregnet ut fra. Derfor mener Nav de ikke gjør noe galt, når de ikke sender forhåndsvarsel om reduksjon i uføretrygd. Men nå har Sivilombudet konkludert med at reduksjon av uføretrygd er et vedtak - og som alle vedtak, må de forhåndsvarsles. Foto: NTB
UFØRETRYGD FRA NAV: Som ufør får du en inntektsgrense å forholde deg til, når du får innvilget uføretrygd. Og du plikter til selv å melde ifra dersom du ser at du kommer til å tjene mer enn det som uføretrygden er beregnet ut fra. Derfor mener Nav de ikke gjør noe galt, når de ikke sender forhåndsvarsel om reduksjon i uføretrygd. Men nå har Sivilombudet konkludert med at reduksjon av uføretrygd er et vedtak - og som alle vedtak, må de forhåndsvarsles. Foto: NTB Vis mer
Publisert

Følg Vi.no på Facebook og Instagram, og motta nyhetsbrev ved å registrere deg her.

Dersom du blir ufør og får innvilget uføretrygd fra Nav, får du samtidig en inntektsgrense å forholde deg til. Dette er en grense for hvor mye du kan tjene ved siden av uføretrygden, før trygda blir redusert. Tjener du mer enn inntektsgrensa, skal du ha mindre i uføretrygd. Og dersom Nav i etteroppgjøret finner ut at du har hatt en annen inntekt enn den inntekten Nav brukte da de beregnet uføretrygden din, vil de gjøre en ny beregning - og du vil kunne få et krav om tilbakebetaling. Som Kvinnen Vi.no har skrevet om her, som måtte betale tilbake 720 000 kroner i for mye utbetalt uføretrygd.

Men til saken om varsel - eller rettere sagt, manglende varsel:

For slik Nav praktiserer det i dag, gjøres det automatiserte beregninger av inntekt opp mot uføretrygd - og dersom den automatiske løsningen finner ut at noen har tjent mer enn inntektsgrensa, gjør Nav en automatisk reduksjon av uføretrygden med en gang. Dette har de gjort siden 2014.

De reduserer uføretrygden uten å forhåndsvarsle den det gjelder om at dette skjer - og uten å etterspørre opplysninger som kan være vesentlige for å forhindre en reduksjon.

Men dette har Nav egentlig ikke anledning til å gjøre, ifølge en fersk gjennomgang av Sivilombudet.

Vedtak må varsles

Reduksjon av en ytelse, som her handler om reduksjon av uføretrygd fra Nav, er i praksis et vedtak. Og i forvaltningen, som Nav er en del av, må alle vedtak varsles på forhånd - altså før de iverksettes. Dette er nedfelt i lovverket. Du kan lese mer inngående om hva Sivilombudet sier i kritikken i denne saken hos sivilombudet.no.

Sivilombudet bestemte seg for å se på spørsmålet om reduksjon og forhåndsvarsel etter en henvendelse fra en advokat om en konkret sak hvor klienten hadde fått redusert uføretrygden, uten forhåndsvarsel. I dette konkrete tilfellet viste det seg at reduksjonen var feil fordi inntekten den automatiske beregningen til Nav la til grunn, ikke skal regnes med som inntekt.

Advokaten har kontaktet Sivilombudet med en bekymring om at manglende forhåndsvarsling kan utfordre de uføretrygdedes rettssikkerhet. Dette er en bekymring som også Tor Bernhard Slaathaug i Stiftelsen Rettferd deler:

- Dette er uheldig

Nedenfor kan du lese mer om hvordan Nav per i dag kontrollerer uføretrygd opp mot inntekt og inntektsgrenser.

Tor Bernhard Slaathaug i Stiftelsen Rettferd - som også har tjenesten Hjelp med Nav, sier at en helautomatisk løsning uten innslag av manuell behandling, og uten forhåndsvarsling før vedtak treffes - er uheldig.

- I første rekke blir vi i Stiftelsen Rettferd bekymret, da dette for oss blir problematisk sett i lys av veiledningsplikten. Å unnlate å sende et forhåndsvarsel før det fattes vedtak gjør jo at bruker får liten anledning til å benytte seg av nettopp veiledningsplikten. Man undergraver eller uthuler veiledningsplikten, slik vi ser det.

- At man ikke har rettslig grunnlag for å unnlate forhåndsvarsling er svært uheldig etter vår mening, sier Slaathaug - og legger til at lovverk og regelverk må være på plass før man gjør endringer.

Den automatiske løsningen for beregning ble innført i forbindelse med uførereformprosjektet i 2014.

- Dette ser ut for oss som de nå skal skaffe seg hjemmel i ettertid, etter at endringen har skjedd. Dette er enkelt og greit feil rekkefølge!

- Dette ser ut til å være effektivitet framfor rettssikkerhet. Svært beklagelig, mener Slaathaug.

Beregningen gjøres automatisk

Per i dag skjer beregning av inntekt opp mot inntektsgrensen for uføretrygd automatisk.

  • Nav får inntektsopplysninger fra noe som kalles A-ordningen, der arbeidsgivere rapporterer opplysninger om inntekt og ansatte til Nav, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten.
  • Dersom det er avvik mellom inntekt og inntektsgrense, gjøres det et automatisk vedtak og uføretrygden reduseres - uten forhåndsvarsel.
  • Det er ingen manuell saksbehandling involvert. Og den uføre får ikke mulighet til å gi opplysninger som kan ha betydning for reduksjonen, før reduksjonen allerede er et faktum.
  • Den uføre kan så klage på vedtaket i etterkant - og saken må da klagebehandles i Nav.

Problemet er at A-ordningen ikke skiller på type inntekt - slik at den automatiske tjenesten ikke vet om inntekten kan være av en type som ikke skal medregnes, for eksempel feriepenger fra avsluttet arbeidsforhold.

Dermed kan det oppstå situasjoner der det gjøres en feilaktig reduksjon av uføretrygden. Og når det ikke varsles på forhånd, får heller ikke de det gjelder mulighet til å korrigere informasjonen, før det skjer.

LÅN OG GJELD: Lars har tatt opp kreditt- og forbrukslån for å finansiere bilinteressen - og skylder nå over 1 million kroner. I tillegg går han 14 000 kroner i minus hver måned. Han holder gjeldsordning og lønnstrekk på avstand med pengehjelp fra sin pensjonerte mamma på over 80 år. Video: Lyxfellan/Viaplay Vis mer

Nav viser til at de i vedtaket om innvilgelse av uføretrygd informerer om klientens opplysningsplikt overfor Nav. Og at personen selv må opplyse om inntekter som eventuelt er av den typen som skal holdes utenfor ved beregningen. De sier også at en manuell beregning av alle disse sakene ville kreve mye ressurser i Nav - og henviser til at Nav-loven sier at det skal tilrettelegges for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

De sier også at reduksjon av uføretrygden slik det praktiseres i dag, fra påfølgende måned, er tenkt som en service - for å unngå eventuelle store tilbakebetalingskrav ved et etteroppgjør.

Men Sivilombudet er klar i sin kritikk:

- Nav har ikke rettslig grunnlag for å unnlate å forhåndsvarsle

- Sivilombudet er kommet til at Nav ikke har rettslig grunnlag for å unnlate å forhåndsvarsle de uføretrygde før det fattes vedtak om reduksjon i uføretrygden på grunn av overskridelse av inntektsgrensen, konkluderer Sivilombudet - med henvisning til forvaltningsloven § 16 og Nav-loven § 4 a.

De legger til at det kan stilles spørsmål ved om reduksjon av uføretrygden er egnet for helautomatisering når løsningen ikke evner å skille mellom pensjonsgivende inntekt som skal føre til reduksjon av ytelsen og pensjonsgivende inntekt som skal holdes utenfor.

Sivilombudet poengterer videre at en eventuell unntak fra kravet om å sende forhåndsvarsel, som Nav sier at de vil jobbe for å få til, må utformes innenfor rammene av de EØS-rettslige forpliktelsene - og at rettslige vurderinger av dette bør inngå i arbeidet med ny forvaltningslov.

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer

Velkommen til vårt kommentarfelt

Vi setter pris på kommentarer til artiklene på vi.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.