Alderspensjon fra Nav

Nav krever 350 000 kr tilbakebetalt fra minstepensjonist

Med lave inntekter og dårlig helse takket hun ja til eksmannens tilbud om å leie kjellerleiligheten, sier pensjonisten selv. 13 år seinere får hun krav fra Nav om å betale tilbake 350 000 kroner som de mener hun skylder fordi hun har vært «samboer» uten å melde ifra. - Skylden er sikkert min, men hva da? Jeg kan ikke betale tilbake 342 822 kroner! Skal jo leve også.

UENIG: - Hva skal det være godt for å fremsette et uriktig krav på henimot 400 000 kroner overfor en eldre dame med store helseproblemer, spør advokaten. Illustrasjonsfoto: NTB/Shutterstock
UENIG: - Hva skal det være godt for å fremsette et uriktig krav på henimot 400 000 kroner overfor en eldre dame med store helseproblemer, spør advokaten. Illustrasjonsfoto: NTB/Shutterstock Vis mer
Publisert

Få tilgang til våre aller beste artikler på Vi Pluss her, og motta nyhetsbrev ved å registrere deg her.

Dette er historien om «Kari» på 83 år, som nylig har fått en fersk kjennelse fra Trygderetten. Hun har klaget på Navs vedtak om å kreve henne for 350 000 kroner for det de mener er feil i beregning av alderspensjon:

Kari har fått minstepensjon beregnet som om hun bodde alene siden 2007, da hun startet uttak av pensjon, og fram til 2019. Saken er behandlet av Trygderetten først nå.

Nav mener imidlertid at hun har vært samboer med eksmannen hun selv sier hun leide hos, og at hun dermed ikke hadde krav på pensjon som enslig. Og derfor mener de hun skal betale tilbake de 350 000 kronene de mener hun har utbetalt på feil grunnlag.

Trygderetten har nå nylig behandlet saken, hvor de gir Nav medhold. Kari er dermed skyldig 350 000 kroner til Nav.

Karis advokat som har ført saken hennes for Trygderetten, viser imidlertid til en annen, liknende sak hvor beslutningen ble en helt annen og til favør for pensjonisten. Og sett opp mot presedensen som denne andre saken setter, uttaler advokaten til Trygderetten:

- Hvorfor greier ikke Navs jurister å begripe at Nav plikter å følge elementære rettskilderegler?

- Hva skal det være godt for å framsette et uriktig krav på henimot 400 000 kroner overfor en eldre dame med store helseproblemer? Synes Nav det er sånn stas å sørge for søvnløse netter for eldre mennesker? Jeg er ikke imponert. Kan Nav nå få satt en stopper for denne håpløse saken?

Samboere eller ikke?

Når er en samboer som en samboer i ekteskapsliknende samliv å anse - og når er det bare snakk om leieforhold og teknisk samboerskap? Og har det egentlig noen betydning, når det kommer til Navs beregning av ytelser fra folketrygden?

I Karis tilfelle har hun altså delt adresse med tidligere ektefelle som hun var gift med i 22 år, før de skilte seg i 1986. I 2000 flyttet hun inn hos eksen igjen, som ifølge advokaten var fordi hun hadde dårlig råd:

- (Kari) framholder at hun ikke har vært samboer med tidligere ektefelle og at hennes sivile status i perioden for feilutbetaling har vært enslig. Hun flyttet inn hos tidligere ektefelle og betalte husleie til ham. Tidligere ektefelle hadde et forhold til en annen person. Grunnen til at hun flyttet inn til tidligere ektefelle var at hun var ubemidlet, skriver advokaten til Trygderetten.

Han mener hun derfor ikke har vært samboer etter folketrygdlovens forståelse av det - og mener at Kari ikke kan stilles til ansvar for at hun ikke vet hva som er forskjellen på samboerskap slik dette normalt defineres kontra samboerskap etter folketrygdloven.

Men det er forskjell på hva som er den alminnelige oppfatningen - og også lovens oppfatning av samboerskap - og det som folketrygdloven definerer som samboerskap:

I folketrygdloven er man samboere nok til at det kan få betydning for beregning av ytelser fra folketrygden om man bare deler adresse:

Nav Klageinstans viser til at det etter folketrygdloven § 1-5 er klart at to personer som bor i samme hus skal regnes som samboende, med mindre boligen har minst fire separate og klart atskilte boenheter, ifølge Trygderettens omtale av saken (les den i detalj her).

- Grovt uaktsom?

For Kari begynte problemene da hun etter eksens død i 2019 søkte om etterlattepensjon etter eksen. Hun hevder da overfor Nav at hun faktisk har vært samboer med eksen siden hun flyttet inn hos ham på nytt i 2000.

Nav mener at det er bevist at Kari har vært samboer med eksen - og at hun dermed ikke har hatt rett på pensjon beregnet som enslig. De mener også hun har vært «grovt uaktsom» når hun ikke har meldt dette til Nav. De mener hun har fått god informasjon om sine plikter om dette, allerede fra oppstart av alderspensjon fra starten, i 2007.

Ettersom de anser dette som grovt uaktsomt, er det heller ikke snakk om formildende omstendigheter som kunne redusert kravet om tilbakebetaling.

Navs krav om tilbakekreving utløste denne responsen fra Kari:

- Jeg har lest svaret (...) med beskjed om at jeg har vært «grovt uaktsom»!! Det var da svært … Nei, jeg forsto ikke at den lille pensjonen jeg fikk (under fattigdomsgrensen!) var feil – jeg kunne jo ikke regne ut hva jeg skulle ha. Om jeg har gitt riktig info til NAV? Ja, jeg var jo skilt og enslig. Jeg krysset ikke av samboer og at vi hadde barn fordi jeg ikke var i noe kjæresteforhold med (eksen) da. Gitt nødvendig info til NAV I rett tid? Sikkert ikke, men det har vært fordi jeg ikke var klar over nødvendigheten og heller ikke klart å holde styr på begrepene skilt/samboer/enslig. Alt var jo egentlig riktig. Skylden er sikkert min, men hva da? Jeg kan ikke betale tilbake 342.822 kroner!!! Skal jo leve også. Og dere MÅ ikke straffe meg selv om dere kan. Og nå blir jeg også uten bopel og må ut på leiemarkedet.

Trygderetten bestemmer at Kari må betale

Trygderetten har behandlet ankesaken som Kari har fremmet etter at hun ikke har vunnet fram verken hos Nav eller Nav Klageinstans. En eventuell øvrig mulighet for å anke kjennelsen er i en sivil rettssak.

Trygderetten skriver at Kari hadde fått utbetalt alderspensjon i perioden 2007-2019 som om hun bodde alene, mens hun rent faktisk hadde vært samboer i folketrygdlovens § 1-5 fjerde ledds forstand siden 2000, idet hun hadde bodd i kjellerleilighet hos tidligere ektefelle som hun hadde tre barn med.

- Pensjonen skulle dermed vært redusert etter folketrygdlovens § 3-2 fjerde ledd, uavhengig av om partene hadde gjenopptatt ekteskapelig samliv.

Tilbakekrevingsbeløpet var på cirka 350 000 kroner.

- Retten kom til at den ankende part hadde opptrådt grovt uaktsomt når hun over så lang tid ikke hadde opplyst Nav om boforholdene, til tross for at hun ved pensjonsinnvilgelsen og hvert år siden var blitt informert om at hun alltid måtte melde fra til Nav om inngåelsen av samboerskap mv.

At hun hadde meldt fra til folkeregisteret var ikke tilstrekkelig, påpeker Trygderetten, som påpeker at hun hadde en selvstendig meldeplikt overfor Nav.

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer

Velkommen til vårt kommentarfelt

Vi setter pris på kommentarer til artiklene på vi.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.