Fremtidsfullmakt

Når kommer digitalt register for fremtidsfullmakt?

Danskene har et digitalt register for å lage og registrere fremtidsfullmakt og flere har tatt til orde for at dette er ønsket også i Norge. Nå kan en lovendring åpne for at dette kan bli mulig også her.

HVEM SKAL IVARETA INTERESSENE DINE NÅR DU IKKE KAN? Stadig flere skriver fremtidsfullmakt - men ennå finnes det ingen offentlige register for dette i Norge. Men flere ønsker et digitalt register - som er innspill Justis- og beredskapsdepartementet sier vil bli vurdert på vanlig måte i departementet. Foto: NTB
HVEM SKAL IVARETA INTERESSENE DINE NÅR DU IKKE KAN? Stadig flere skriver fremtidsfullmakt - men ennå finnes det ingen offentlige register for dette i Norge. Men flere ønsker et digitalt register - som er innspill Justis- og beredskapsdepartementet sier vil bli vurdert på vanlig måte i departementet. Foto: NTB Vis mer
Publisert

Følg Vi.no på Facebook og Instagram, og motta nyhetsbrev ved å registrere deg her.

Fremtidsfullmakt er et privat alternativ til vergemål. Det er noe du må opprette på privat initiativ og som trer i kraft når den som skrev fullmakten på grunn av sinnslidelse, demens eller sykdom ikke lenger er i stand til å ivareta de interessene som reguleres i fremtidsfullmakten.

Fullmakten må oppfylle en rekke krav for å være gyldig - og dersom den ikke følger formkravene så kan du risikere at statsforvalteren ikke vil stadfeste den og den også kan erklæres ugyldig av domstolen.

Hva som kan gjøre at statsforvalteren ikke vil stadfeste fremtidsfullmakten eller at den erklæres ugyldig, kan du lese i denne artikkelen. Og ja: Det er svært viktig at du følger formkravene, som du også kan lese om her, for dersom statsforvalteren ikke vil stadfeste fullmakten kan du få problemer med både bankanliggender og eventuelt boligsalg eller overdragelse.

Økende bruk av fremtidsfullmakt

Per i dag finnes det ikke noen offisiell oversikt over fremtidsfullmakter. Man vet ikke hvor mange som finnes - og det er ingen krav til hvordan eller at disse skal registreres eller lagres. Det er heller ingen krav at statsforvalteren må godkjenne fremtidsfullmakten.

Men for at fremtidsfullmakten skal være gyldig, må den oppfylle bestemte krav - og du kan se eksempler og mal på fremtidsfullmakt på Vergemålsportalen.

Det man imidlertid vet, er at bruken av fremtidsfullmakter er sterkt økende, som Statens sivilrettsforvaltning skriver i sin siste årsrapport.

Digitalisering av fremtidsfullmakt? - Vil bli vurdert

Spørsmålet om digitalisering av fremtidsfullmakt er omtalt i en høring om endringer i vergemålsloven - taushetsplikt og digitale vergefullmakter som er til behandling hos Justis- og beredskapsdepartementet. Dette er en del av en større digitalisering av offentlig sektor.

Selv om digitalisering av privatrettslige fremtidsfullmakter ikke er et eget tema i høringen, er det omtalt. Og spørsmålet om hvorvidt en digital løsning av vergemål vil omfatte også private fremtidsfullmakter tas opp av flere av høringsinstansene, blant annet fra Statsforvalteren i Oslo og Viken og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Kommunikasjonsrådgiver Anders Bortne i Justis- og beredskapsdepartementet påpeker overfor Vi.no at lovforslagene på høring dreier seg om mulige endringer i reglene om taushetsplikt for oppnevnte verger og vergemålsmyndigheten, blant annet for å legge til rette for digitalisering av vergefullmakter.

I forhold til et framtidig digitalisert fullmaktsregister understreker Borten at fremtidsfullmakter er et privatrettslig alternativ til vergemål som det i dag ikke finnes en offentlig registreringsordning for.

- Det er heller ingen offentlig kontroll med fullmaktenes gyldighet. Dette skiller fremtidsfullmaktene fra vergemål, som er en bistandsordning som administreres av det offentlige. Fullmektigen kan be statsforvalteren stadfeste at en fremtidsfullmakt er trådt i kraft, etter reglene i vergemålsloven § 84. Stadfesting av en fremtidsfullmakt skal registreres etter reglene i vergemålsloven § 77.

Han sier videre at Folkeregisterloven § 9-1 gir hjemmel til å gjøre tilgjengelig opplysninger om stadfestede fremtidsfullmakter på samme måte som opplysninger om vergemål.

- Mange fremtidsfullmakter registreres imidlertid ikke, og det er ingen plikt til dette. Digitalisering av fremtidsfullmakter reiser dermed andre rettslige spørsmål enn digitalisering av vergefullmakter.

- Hvilke typer fullmakter som på sikt kan inkluderes i et digitalt fullmaktsregister, er dels et praktisk og dels et rettslig spørsmål. Vi har merket oss innspillene fra enkelte høringsinstanser om digitalisering, og disse innspillene vil på vanlig måte bli vurdert i departementet, sier Bortne.

Offentlig register for fremtidsfullmakter

Som vi nevner innledningsvis: Danskene har lenge hatt en offentlig tjeneste for å opprette og underskrive fremtidsfullmakter. Tjenesten er digital og en del av en rekke andre tjenester for tinglysning av diverse dokumenter - som finnes på den felles siden www.tinglysning.dk.

Dommer Torstein Frantzen har tidligere etterlyst strengere offentlig kontroll med fremtidsfullmakter i Norge og har uttalt til avisa E24.no at det offentlige bør ha en ordning for å kontrollere at fullmaktsgiver skjønner hva fremtidsfullmakten betyr.

Ifølge Statens sivilrettsforvaltning er det et mål å øke bruken av fremtidsfullmakter.

Høgskolen i Innlandet gjorde i 2019 en rapport om ordningen med fremtidsfullmakter på oppdrag fra Statens sivilrettsforvaltning. En av oppgavene i rapporten var å vurdere mulighetene for digitalisering av fremtidsfullmakter. De skriver blant annet at det etter deres vurdering kan det være store fordeler ved en frivillig digital løsning for opprettelse av fremtidsfullmakter.

- Det kreves antakelig ganske avanserte simulatorer, som kan lede fullmaktsgiver gjennom de spørsmål som bør vurderes ved opprettelsen av en fremtidsfullmakt og forklare de ulike alternativene - som de peker på at det arbeides med en løsning for, for ektepakter, og som kanskje kan være en mal for utarbeidelse av en fremtidsfullmaktsveileder.

Utfordringen med digital signatur

I rapporten fra høgskolen påpeker de også at spørsmålet om digital signatur og at det kan være vanskelig fordi en alminnelig digital signatur (BankID) ikke gir sikkerhet for at fullmaktsgiver signerer av egen fri vilje og ikke er utsatt for trusler eller annen utilbørlig påvirkning.

De forteller at i Danmark krever loven at fullmakten bekreftes av en notar.

- Etter vår vurdering bør det opprettes en registerordning for fremtidsfullmakter. Et slikt register bør være digitalt. Det arbeides med et digitalt register for ektepakter, og kanskje kan samme ordning benyttes for fremtidsfullmakter. Ved en slik digital registrering vil det foretas en viss kontroll av formkravene for de dokumentene som registreres, skriver høgskolen i rapporten.

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer

Velkommen til vårt kommentarfelt

Vi setter pris på kommentarer til artiklene på vi.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.