AAP fra Nav

Nå: Frykter ny AAP-krise

- Tusenvis står i fare for å stå uten arbeidsavklaringspenger når regjeringens overgangsordning løper ut i slutten av oktober. Det er avgjørende at det nå kommer på plass en garanti, sier Mímir Kristjánsson i Rødt. Flere deler bekymringen.

FRYKTER SAKSBEHANDLINGSTIDEN FOR AAP: Mímir Kristjánsson i Rødt og Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen er noen av dem som uttrykker bekymring for de AAP-mottakerne som fikk utsatt makstid som følge av overgangsordningen etter innføringen av nye AAP-regler i sommer. 31. oktober er det slutt på overgangsordningen - men mange er fremdeles ikke ferdig avklart fra Nav. Foto: Rødt
FRYKTER SAKSBEHANDLINGSTIDEN FOR AAP: Mímir Kristjánsson i Rødt og Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen er noen av dem som uttrykker bekymring for de AAP-mottakerne som fikk utsatt makstid som følge av overgangsordningen etter innføringen av nye AAP-regler i sommer. 31. oktober er det slutt på overgangsordningen - men mange er fremdeles ikke ferdig avklart fra Nav. Foto: Rødt Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Følg Vi.no på Facebook og Instagram, og motta nyhetsbrev ved å registrere deg her.

Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen er blant dem som deler Kristjánssons bekymring. Hun forteller at de allerede i begynnelsen av august varslet om det de frykter blir en ny AAP-krise:

- De som må søke ny rett på AAP risikerer å bli stående uten inntekt fra 1. november, sier Thoresen til Vi.no, og forklarer:

- Det er fem uker igjen til overgangsperioden er over. Nav opplyser selv at saksbehandlingstiden for nye søknader til AAP er 11 uker - og det går det rett og slett ikke opp. Det går ikke å presse inn 11 uker i tiden som nå er igjen fram til 31. oktober, sier Thoresen.

I forbindelse med de nye AAP-reglene som kom i sommer, ble det vedtatt en overgangsordning fra 1. juli til 31. oktober 2022, for å sikre at mottakere av AAP ikke skulle bli stående uten ytelse inntil eventuell rett til AAP etter nye regler har blitt vurdert.

Men nå som 31. oktober nærmer seg, er det fremdeles mange av de som er omfattet av overgangsordningen som ikke er ferdig vurdert av Nav.

Tilbakemeldingene som AAP-aksjonen får, både direkte i innlegg på Facebooksiden, tyder nemlig på at det er mange som fremdeles ikke er ferdig avklart i Nav-systemet. Det er historier som gir et bilde av at Nav gir ulike svar om hva disse skal foreta seg, når det nå nærmer seg slutten på perioden med ytelse. Og mange er bekymret.

- Den fortvilelsen vi kjenner på gjennom de meldingene vi får inn, er til å ta og føle på. Dette gjør de syke sykere - og gir et vanvittig negativt stress, sier Thoresen.

Hvor mange det er snakk om, er usikkert. Ifølge AAP-aksjonen var det offisielle tallet på de som vil nå makstiden 31. oktober 24 000 i mai - og aksjonen antar det fremdeles er 15-20 000 igjen. Vi.no har spurt Nav hvor mange det gjelder, som fremdeles venter på avklaring av de med utløp på ytelsen 31. oktober, men etter halvannen uke har vi fremdeles ikke fått svar.

AAP-AKSJONEN ER BEKYMRET: Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen frykter at folk skal bli stående uten inntektssikring etter 31. oktober. Foto: AAP-aksjonen/Linda Kristiansen
AAP-AKSJONEN ER BEKYMRET: Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen frykter at folk skal bli stående uten inntektssikring etter 31. oktober. Foto: AAP-aksjonen/Linda Kristiansen Vis mer

Dette er saken

Saken handler altså om de som i dag mottar AAP og som er omfattet av regjeringens overgangsordning.

Med de nye AAP-reglene kom det endringer i hva som kan gi rett på forlengelse av AAP. Maksimal varighet for AAP er normalt sett tre år - men man kan få forlengelse i inntil to år dersom man oppfyller visse vilkår. Man kan også søke om ny rett på AAP, for tre nye år.

Krisen som flere nå frykter, handler om de som nå har en AAP-ytelse som avsluttes 31. oktober, når overgangsperioden er over.

Dersom Nav ikke har ferdigbehandlet saken deres før overgangsperioden utløper, og de da enten har fått forlengelse av AAP, fått beskjed om at de må søke ny rett på AAP - eller har søkt og fått innvilget en uføretrygd - så vil disse bli stående uten rett til ytelse.

Med en saksbehandlingstid på 11 uker på ny rett til AAP, vil de som søker nå - eller i tiden frem til eller etter 31. oktober - bli stående uten ytelse fra 1. november og fram til ny søknad eventuelt blir innvilget.

- Nav opplyser selv at det kan ta opp mot elleve uker å få behandlet en søknad om arbeidsavklaringspenger. Hvis man faller ut av AAP-ordningen i slutten av oktober, så risikerer man med andre ord å gå nesten tre måneder før man kommer inn i ordningen på ny. Det er dramatisk for veldig mange, påpeker Kristjánsson, og fortsetter:

- I verste fall kan dette bli en sosial katastrofe for mennesker som ikke har gjort noe annet galt enn å være syke. Det kan ikke regjeringen være bekjent av, sier han videre.

Og det er nettopp dette Thoresen nå frykter vil skje: At folk blir stående uten inntektssikring i flere måneder.

Hun påpeker at saksbehandlingstid for sosial stønad er fire uker - og poengterer at selv om man skulle få innvilget nye AAP og få etterbetalt penger for perioden fra 31. oktober, så vil det likevel bety at man faktisk ikke vil få penger inn til å leve av i en periode.

- Vi har fremdeles friskt i minne det som skjedde med de som ble rammet av karenstiden fra januar 2018 - da tusenvis ble stående uten inntektssikring. Vi vet at folk måtte flytte, mange måtte selge huset, noen måtte bo i bilen og frasi seg daglig ansvar for sine barn og andre mistet omsorgsevnen. Vi så mange tragedier i kjølvannet av dette, sier Thoresen, som nå frykter at folk igjen blir stående uten inntektssikring.

- Å stå uten inntekt i tre måneder er umulig

Stortingsrepresentant Kristjánsson fra Rødt beskriver det som en uholdbar situasjon som AAP-mottakere kan stå overfor i høst. Han etterlyser en garanti fra regjeringen.

- Det er avgjørende at det nå kommer på plass en garanti om at ingen skal kastes ut av AAP-ordningen uten at de er ferdig avklart til trygd eller arbeid, uttaler Kristjánsson til Vi.no.

Han poengterer at de fleste nordmenn har merket seg at de har dårligere råd enn de hadde i fjor - som ikke er en mindre bekymring for de som mottar trygd.

- Dette gjelder i høyeste grad også trygda folk, som taper tusener av kroner på mangedobla strømpriser og dyrere mat. Å stå uten inntekt i nesten tre måneder i dagens situasjon er umulig for de fleste av oss. For de som har dårlig råd i utgangspunktet er det enda vanskeligere.

- Ap og Senterpartiet har tatt flere gode grep for AAP-mottakerne. Men nå må de følge med, sånn at ikke noen faller gjennom hull i ordningene deres.

- Vet ikke hva de skal gjøre

Som de mange innleggene på AAP-aksjonens Facebookside vitner om: Det hersker stor usikkerhet om hva som skjer for de mange som ennå ikke vet hvor søknaden deres står, når 31. oktober kommer.

Thoresen forteller at Nav i dialogmøter med AAP-aksjonen sier at de har kontroll og at dette skal gå fint. Men Thoresen hevder at det er forsvinnende få som oppfyller retten til forlengelse av AAP etter de nye reglene. Og at de aller fleste vil måtte søke om ny rett til AAP - som også innebærer ny runde med legeerkæringer, nye vedtak, nye arbeidsevnevurderinger etc.

- De sier at dette går helt fint, men det vi skjønner er at dette aldri kan gå helt fint. Det er vanskelig å forstå hva Nav mener. Og vi vet ikke helt hva vi skal råde medlemmene våre til å gjøre, sier Thoresen.

Nå har de imidlertid gått ut med en oppfordring til alle med makstid 31. oktober som ikke er ferdig avklart:

- Søk ny AAP nå!

Thoresen forklarer oppfordringen med at det har kommet en ny rutine som gjør at Nav nå skal behandle søknad om ny AAP samtidig med søknad om forlengelse, dersom søker får avslag på forlengelse etter unntaksbestemmelsen og det samtidig allerede foreligger en ny søknad. Nav-kontorene skal ha fått instruks om å saksbehandle begge vedtakene uten unødig opphold. Ved en slik samtidig behandling, og der det foreligger god nok dokumentasjon allerede, skal det heller ikke være nødvendig med oppdatert legeerklæring.

- Vi har etterlyst at Nav selv går ut og informerer om hvordan de nå jobber med disse sakene og hva den enkelte skal gjøre, sier Thoresen, og legger til:

- Og vi trenger en plan B: Ingen skal måtte stå uten inntektssikring dersom de blir stående uten avklaring etter 31. oktober. Man må ha penger til mat, strøm, bensinutgifter, lån og alt det andre man har av utgifter. Sannsynligheten for at vi vil stå foran en situasjon hvor syke mennesker igjen blir stående uten penger, er stor, sier Thoresen.

- Veldig alvorlig og utenfor AAP-mottakernes kontroll

Også SVs Kjersti Bergstø er opptatt av situasjonen for de som nå venter på avklaring om AAP og som er bekymret for at ikke søknaden deres skal rekke å bli ferdig behandla før stønaden opphører.

- Det er veldig alvorlig om saksbehandlingstiden i Nav er blitt så lang at folk risikerer å ikke få utbetalt de pengene de har rett på, sier Bergstø til Vi.no.

Hun forteller at mange på AAP har opplevd å bli kastet ut av ordningen før de er endelig avklart - og at SV har jobbet for å få endret ordningen slik at syke folk ikke blir kastet ut i fattigdom.

- Derfor var det veldig viktig at vi fikk fjernet det usosiale karensåret som Høyre-regjeringa innførte, for de som ennå ikke er avklart for om de kan jobbe noe eller ikke, legger hun til.

- På toppen av dette har vi en fastlegekrise. Det gjør at Nav ikke nødvendigvis får nødvendig dokumentasjon for å kunne behandle AAP søknader, noe som er helt utenfor AAP-mottakernes kontroll.

I slutten av august stilte Bergstø skriftlig spørsmål til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i Stortinget, om nettopp situasjonen med de som venter på å bli avklart etter overgangsordningen, hvor hun ber Mjøs Pedersen fortelle hvordan hun vil sikre at mennesker med nedsatt arbeidsevne ikke blir stående uten inntekt mens ny AAP-søknad blir behandlet.

- Jeg har ikke fått informasjon som tilsier at etaten ikke vil ha tilstrekkelig tid til å behandle sakene til de brukerne som omfattes av overgangsordningen. Jeg vil forsikre representanten om at dette er en problemstilling jeg er opptatt av og at departementet følger situasjonen tett, svarer Mjøs Pedersen.

Som kommentar til svaret sier Bergstø til Vi.no at regjeringen har forpliktet seg til å sørge for at personer som mottar arbeidsavklaringspenger får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart.

- Derfor regner jeg med at regjeringen forlenger overgangsordningen, dersom det viser seg at Nav ikke klarer å ferdigbehandle søknader om AAP innen 31. oktober, sier Bergstø.

- Ingenting som tilsier at Nav ikke har tilstrekkelig tid til å behandle sakene

Vi har spurt Arbeids- og inkluderingsdepartementet hva de nå gjør med situasjonen og om de kan garantere at ingen blir stående uten ytelse, som tidligere lovet.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen svarer at å skrote karensåret i AAP-ordningen var en prioritert sak å gjennomføre innen de første 100 dagene i regjering.

- Det er viktig for regjeringen at mottakere som ikke fikk avklart arbeidsevnen sin før endringene for arbeidsavklaringspenger trådte i kraft 1. juli, ikke blir stående uten ytelse før videre rett til arbeidsavklaringspenger etter det nye regelverket har blitt vurdert, sier hun, og fortsetter:

- Overgangsordningen sikrer forutsigbarhet, ved at den gir Nav tilstrekkelig tid til å vurdere videre rett til AAP for alle som har en stønadsperiode som løp ut 30. juni 2022 og som på dette tidspunktet fortsatt hadde en uavklart arbeidsevne.

I likhet med i svaret til Bergstø i august, hevder Mjøs Pedersen også overfor Vi.no at de ikke har noen informasjon som tyder på at Nav ikke vil komme i mål med søknadene:

- Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ikke informasjon som tilsier at Nav ikke har tilstrekkelig tid til å behandle sakene til de som omfattes av overgangsordningen, uttaler Mjøs Pedersen, og legger til:

- Dette er en problemstilling regjeringen følger tett.

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer

Velkommen til vårt kommentarfelt

Vi setter pris på kommentarer til artiklene på vi.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.