Alderspensjon

Misforstod om Nav-pensjon: Fikk krav på 1,8 mill. kroner

Han gikk av med pensjon som 67-åring og trodde alt var i skjønneste orden med pensjonen – helt til han fire år seinere ble gjort oppmerksom på en gedigen tabbe: Han hadde aldri søkt Nav om alderspensjon. Nå vil pensjonsselskapet ha tilbakebetalt 1,8 millioner kroner.

ALDERSPENSJON: Du må selv søke om oppstart av alderspensjon fra Nav - som skal samordnes med tjenestepensjon for deg med offentlig tjenestepensjon. Pensjonisten i vår historie sier han trodde alt var i orden, men så kom kravet på 1,8 millioner kroner. Foto: NTB
ALDERSPENSJON: Du må selv søke om oppstart av alderspensjon fra Nav - som skal samordnes med tjenestepensjon for deg med offentlig tjenestepensjon. Pensjonisten i vår historie sier han trodde alt var i orden, men så kom kravet på 1,8 millioner kroner. Foto: NTB Vis mer
Publisert

Følg Vi.no på Facebook og Instagram, og motta nyhetsbrev ved å registrere deg her.

Alderspensjon er dessverre ikke nødvendigvis enkelt. Det kan være flere parter og mange regler å forholde seg til. Det sier litt når hele 93 prosent av Vi.no sine lesere sier det er vanskelig å finne ut av pensjonsrettigheter og hva de kan forvente i pensjon.

I lys av det, er det kanskje ikke veldig overraskende at det er mulig å gjøre feil – og å ta valg som kan få store økonomiske konsekvenser, som med 67-årige «Stig» vi her skal fortelle om.

Feilen Stig har gjort, er at han ikke søkte om uttak av alderspensjon fra Nav samtidig med at han søkte om pensjon fra tjenestepensjon.

Dette har ført til at han nå har fått et krav fra pensjonsselskapet om å betale tilbake 1,8 millioner kroner.

Alderspensjonen skal samordnes

Ettersom Stig har offentlig tjenestepensjon, skal pensjonen han får fra tjenestepensjonen samordnes med utbetalingen fra Nav – og dette skal til sammen utgjøre en total som er opptjent i bestemmelsene for tjenestepensjon.

DETTE FÅR DU I PENSJON: Skuespiller Geir Kvarme blir veldig overrasket når han i TV-programmet «I lomma på Silje» får vite hva han kan forvente å få i pensjon. Hans situasjon er ikke unik: Undersøkelser viser at to av tre i alderen 45 til 60 år ikke aner hva de kan forvente å få utbetalt i pensjon, når den tid kommer. Foto: Viaplay/TV3 Vis mer

Samordningen gjøres ved at du får full pensjon fra Nav, og så blir pensjonen fra tjenestepensjonen samordnet – altså avkortet – slik at totalen blir det du har rett på ut fra opptjening.

I Stigs tilfelle var det ingen utbetaling fra Nav, ettersom han ikke hadde søkt og startet uttak - og han hadde derfor fått full utbetaling fra tjenestepensjonsselskapet. Og dette var selvsagt mye mer enn det ville ha vært dersom det hadde vært en utbetaling fra Nav «i bånn».

Når dette etterhvert ble oppdaget, kom kravet på 1,8 millioner kroner i for mye utbetalt pensjon fra pensjonsselskapet.

Dette er en stor økonomisk belastning for pensjonisten, som nå snart runder 75. Da pensjonsselskapet oppdaget feilen, oppfordret de Stig om straks å søke om uttak av alderspensjon fra Nav, for å begrense feilutbetalingen. Og det gjorde han - men oppstarten av Nav-pensjonen ble satt til søknadstidspunktet, som Stig deretter bestrider.

– Forvirrende informasjon

Ettersom du selv kan bestemme når du ønsker å starte uttak av alderspensjon fra folketrygden, må du også selv søke Nav om oppstart av ytelsen. Det er det mange som misforstår – og Nav forteller at mange blir overrasket når pensjonen ikke kommer automatisk ved fylte 67.

Du får brev fra Nav når du nærmer deg 67, med informasjon om dette – og det gjorde også Stig.

Men så fikk han også et brev fra tjenestepensjonsleverandøren, SPK, hvor det ifølge Stig stod at pensjonen var igangsatt og at denne ville bli utbetalt fra Nav.

Han sier det også var andre formuleringer om samordning og fradragsordning som gjorde at han, som han beskriver seg selv, en alminnelig og forstandig person, tolket slik at SPK og Nav hadde samordnet pensjonsutbetalingene.

Han sier informasjonen som ble gitt var forvirrende.

Når i tillegg pensjonen ble utbetalt fra Nav - og den dukket opp i nettbanken med beskrivelsen «Nav økonomi pensjon» - antok Stig at alt var i orden.

Han har klaget inn Nav for å ikke ha ytt tilstrekkelig veiledning og hevder at Nav kunne ha oppdaget feilutbetalingene – all den tid det var de som faktisk gjorde utbetalingen.

Men dette får han ikke medhold i, verken fra Nav Klageinstans eller Trygderetten. Sistnevnte påpeker blant annet at informasjonen fra Nav om søknad om alderspensjon var sendt, og at informasjonen er god nok. De mener det er den enkelte som bærer ansvaret for å forstå eller søke hjelp:

– Dersom han ikke har satt fram kravet (om alderspensjon, red.anm.) fordi han ikke satte seg inn i informasjonen han fikk i mai 2015 fra Nav, eller fordi han ikke forstod informasjonen og eventuelt ikke søkte hjelp til å forstå denne, er dette et forhold han selv må bære risikoen for, mener Trygderetten.

Ber om tilbakeført oppstart

Når Stig søker om alderspensjon fra Nav, fire år etter oppstarten av tjenestepensjon, innvilges søknaden etter gjeldende regler. Det betyr at tidspunkt for oppstart av pensjon settes til måneden etter at søknaden sendes.

Stig ber da om at oppstartstidspunkt settes til samme år som utbetalingene fra tjenestepensjonen startet. Men det får han avslag på, både av Nav Klageinstans og av Trygderetten, som har behandlet ankesaken (les hele anken her, hos Trygderetten.no).

Det finnes en unntaksbestemmelse i folketrygdloven som gjør at man kan få innvilget ytelse tre år tilbake i tid. Men for å få dette, må man «åpenbart ikke (ha) vært i stand til å sette fram krav tidligere» (folketrygdloven § 22–13 sjuende ledd).

Og Trygderetten har konkludert med at Stig ikke var «åpenbart ute av stand» til dette:

– Det framkommer ikke holdepunkter for at den ankende part ikke var i stand til å sette fram krav, da det ikke er framlagt medisinsk dokumentasjon eller for øvrig påvist forhold som hindret han i å sette fram kravet, skriver Trygderetten.

Fortsettelse følger

Stig får avslag på anken.

Trygderetten skriver at de mener han hadde fått klar og utvetydig informasjon om at han måtte søke om alderspensjon fra Nav – men at han så ikke hadde gjort dette. De sier han ikke oppfyller bestemmelsene for å få innvilget tidligere virkningstidspunkt – og at det ikke foreligger feil fra Navs side i form av misvisende eller uriktig informasjon.

Men, alt håp er ikke nødvendigvis ute i denne saken:

Trygderetten understreker at denne saken ikke gjelder tilbakekrevingen av de 1,8 millioner kronene – og at de har fått opplyst at det vil komme en egen sak om nettopp dette.

Den varslede saken vil handle om at SPK først i 2019 oppdaget at den ankende part ikke hadde søkt og derfor ikke mottok alderspensjon fra Nav.

– Hvilke feil som ble gjort i den omgang og om de nærmere vilkår for tilbakekreving er oppfylt, herunder vilkårene for reduksjon av tilbakebetalingskravet, vil eventuelt være gjenstand for behandling i sak om tilbakekreving, skriver Trygderetten.

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer

Velkommen til vårt kommentarfelt

Vi setter pris på kommentarer til artiklene på vi.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.