Nav: Uføre- og AAP-saker

Mener Nav har behandlet saker feil: Ukjent hvor mange det gjelder

Sivilombudet mener Nav har behandlet uriktig og for strengt, som kan ha ført til at folk har gått glipp av ytelser eller fått mindre enn de har krav på. - Ikke akseptabelt, mener Hjelp med Nav.

FEIL HOS NAV: Sivilombudet mener Nav har behandlet spørsmål om omgjøring av vedtak feil fra juni 2017 til januar 2022. Dette gjelder spesielt saker om uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, ifølge ombudet. Foto: NTB
FEIL HOS NAV: Sivilombudet mener Nav har behandlet spørsmål om omgjøring av vedtak feil fra juni 2017 til januar 2022. Dette gjelder spesielt saker om uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, ifølge ombudet. Foto: NTB Vis mer
Publisert

Følg Vi.no på Facebook og Instagram, og motta nyhetsbrev ved å registrere deg her.

Sakene det gjelder handler i hovedsak om uføretrygd og arbeidsavklaringspenger (AAP).

Det er Sivilombudet som i en fersk rapport konkluderer at Nav har vært for strenge når de har avgjort saker der folk har bedt om en ny vurdering av saken sin.

I stedet for å behandle saker der folk ber om omgjøring av vedtak med lavere terskel, som de egentlig skulle, har Nav behandlet sakene like strengt og med samme regler som ved søknad om gjenopptak.

Slik har Nav etter Sivilombudets konklusjon truffet beslutninger om omgjøring bygget på en uriktig og for streng tolkning av forvaltningsloven.

Sivilombudet kritiserer også Arbeids- og inkluderingsdepartementet for å ha gjort for lite for å få kartlagt hvor mange som kan ha blitt utsatt for denne feilbehandlingen.

- Ombudet mener departementet burde gjort en større innsats for å kartlegge omfanget av feilen i Nav og en bedre vurdering av hvilke konsekvenser den kan ha hatt for utfallet av de berørte sakene, skriver Sivilombudet i rapporten.

Feilbehandlingen gjelder saker i perioden fra juli 2017 og fram til januar 2022.

- Går glipp av en rettighet

- Konsekvensene av feilen vil være at brukerne går glipp av en rettighet til å få prøvd saken på nytt. Det vil kunne innebære rettstap i forhold til det det er søkt om, uttaler Tor Bernhard Slaathaug i Stiftelsen Rettferd, som driver tjenesten Hjelp med Nav.

Saker med spørsmål om omgjøring eller gjenopptakelse er de godt kjent med i hjelpetjenesten.

- Det er ikke akseptabelt at loven er tolket for strengt eller innskrenkende både i forhold til mulighetene for omgjøring eller gjenopptak, mener Slaathaug.

Feil i Navs interne maler

Sivilombudet startet undersøkelser etter at de fikk tre uavhengige meldinger om saker der det ble stilt spørsmål om Navs behandling av saker vedrørende omgjøring.

Sivilombud Hanne Harlem uttaler til Aftenposten at det er en høy terskel for å få et vedtak omgjort - men at Nav altså har praktisert dette for strengt.

Sivilombudet skriver i rapporten at saksbehandlingsfeilen delvis kan forklares med feilaktige formuleringer i interne maler hos Nav.

I mai 2017 fikk Nav en ny instruks om at de ikke lenger skulle avgjøre krav om ny behandling av enkeltvedtak på grunnlag av den ulovfestede gjenopptaksregelen - men i stedet benytte en bestemmelse om omgjøring utenfor klagesaker, hvor terskelen for å få vurdert omgjøring er lavere enn terskelen for gjenopptak.

- Direktoratet har varslet at det nå skal oppdatere Navs rundskriv til forvaltningsloven, lage en ny mal for beslutninger om omgjøring som kan benyttes i hele Nav og vurdere om Navs interne opplæringsmateriell bør forbedres, ifølge Sivilombudet.

Aner ikke hvor mange det kan gjelde

Sivilombudet er kritiske til at departementet ikke har kunnet gi et anslag over hvor mange saker som er omfattet av feiltolkningen.

- Ombudet mener departementet burde gjort en større innsats for å kartlegge omfanget av feilen i Nav, og foretatt en bedre vurdering av hvilke konsekvenser denne kan ha hatt for utfallet av de berørte sakene, påpeker Sivilombudet.

De peker på at det ikke er samsvar mellom at departementet først bestemte at Nav skulle behandle de tre enkeltsakene som Sivilombudet hadde undersøkt, på nytt, men at de samtidig ikke så grunn til å gjøre nye vurderinger av øvrige saker med tilsvarende feil.

- Departementet viser til at kun «en svært liten andel» av Navs beslutninger om omgjøring truffet etter 1. juli 2017 bygget på en uriktig tolkning av forvaltningsloven § 35. Når departementet verken kunne oppgi et antall eller et begrunnet anslag, har ombudet vanskelig for å forstå hvordan denne beskrivelsen av omfanget kan være godt fundert, skriver Sivilombudet i rapporten.

De påpeker at selv om de feile malene kun er benyttet av visse enheter innen Nav, er det ikke kjent hvor mange beslutninger disse enhetene traff eller hvor ofte de aktuelle malene ble benyttet sammenliknet med andre.

- Det er grunn til å påpeke at selv om andelen beslutninger med rettsanvendelsesfeil eventuelt skulle være lav, slik departementet hevder, kan det samlede antallet feilaktige beslutninger likevel være betydelig, skriver ombudet - og peker på at Nav årlig treffer et stort antall beslutninger som avslår krav om omgjøring av enkeltvedtak.

Sivilombudet hevder også at de på bakgrunn av mottatte klager om Nav, har inntrykk av at beslutninger som bygger på en uriktig rettsanvendelse har vært vanligere enn det departementet synes å mene.

- Feilen har også forekommet i lang tid, tilsynelatende fra kort tid etter 1. juli 2017 og i alle fall fram til januar 2022.

MEDISINER: Visste du at du kan levere medisinene dine til et apotek for destruksjon? Video: Berit B. Njarga. Klipp: Tobias Fjeldvang. Vis mer

Dette skjer nå

Hva skjer så med de som eventuelt er berørt, og kan være rammet av feil saksbehandling?

Sivilombudet har bedt departementet vurdere hvordan de personene som er berørt av feiltolkningen på en egnet måte kan informeres om feilen og muligheten de har for å be Nav om en ny vurdering av omgjøringsspørsmålet.

- Nav velger ofte en streng tolkning

Sivilombudet skriver i rapporten at de ikke er overbevist av departementets forklaring om at saksbehandlere i Nav som har skrevet beslutninger med en uriktig og for streng tolkning av forvaltningsloven § 35, egentlig hadde en god forståelse av bestemmelsen.

- Etter vår oppfatning er det et problem at Nav ofte velger en streng tolkning av regelverket, noe som går i disfavør brukerne. Særlig gjelder dette i feilutbetalingssaker og i diverse kapitler i folketrygdloven om familieytelser, kommenterer Slaathaug i Hjelp med Nav.

Han forteller at de gjennom Hjelp med Nav-tjenesten har mange spørsmål om både muligheten for gjenopptak og omgjøring - og det å nå igjennom med saken og faktisk oppnå omgjøring eller å få medhold i gjenopptakelsessak.

Han sier at det å føre en omgjøringssak eller gjenopptakelsessak er nokså omfattende og i praksis kreve advokatbistand.

Så hva kan de som tror de kan være rammet av denne feilbehandlingen, nå gjøre?

- Det beste rådet må være at brukere som har fått avslag på omgjøring eller gjenopptak tar kontakt med Nav eller med advokat og viser til Sivilombudets uttalelser og ber om ny vurdering om gjenopptak i lys av dette, sier Slaathaug.

- Alternativet er eventuelt om politikerne oppretter en egen ordning spesifikt for disse sakene og som følge av dette oppfordrer brukerne til å ta kontakt, legger han til - og viser til at dette er gjort tidligere, i feilutbetalingssaker.

- En annen mulighet må jo også være at Nav selv gransker saker på eget initiativ innenfor dette komplekset.

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer

Velkommen til vårt kommentarfelt

Vi setter pris på kommentarer til artiklene på vi.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.