Jobb, pensjon og aldersdiskriminering

Flere gleder seg til å gå av med pensjon: - Trenden bør bekymre

Andelen yrkesaktive som gleder seg til å gå av med pensjon øker, ifølge en ny rapport om norske arbeidstakere. - Trenden bør bekymre både politikere og arbeidsgivere, mener Senter for seniorpolitikk.

VI VIL GÅ AV MED PENSJON TIDLIGERE: Norske virksomheter trenger mer arbeidskraft og 68 prosent av de spurte i årets Norsk seniorpolitisk barometer synes det er rimelig at folk jobber lenger når de lever lenger. Men likevel ser de for seg et kortere arbeidsliv for seg selv, ifølge Senter for seniorpolitikk. Direktør Kari Østerud mener dette bør bekymre. (Foto: Sverre Chr Jarild)
VI VIL GÅ AV MED PENSJON TIDLIGERE: Norske virksomheter trenger mer arbeidskraft og 68 prosent av de spurte i årets Norsk seniorpolitisk barometer synes det er rimelig at folk jobber lenger når de lever lenger. Men likevel ser de for seg et kortere arbeidsliv for seg selv, ifølge Senter for seniorpolitikk. Direktør Kari Østerud mener dette bør bekymre. (Foto: Sverre Chr Jarild) Vis mer
Publisert

Følg Vi.no på Facebook og Instagram, og motta nyhetsbrev ved å registrere deg her.

 • Andelen yrkesaktive som gleder seg til egen pensjonisttilværelse har økt fra 36 til 42 prosent de to siste åra.
 • De yrkesaktive i femtiåra gleder seg mest. Her svarer over halvparten at de gleder seg til å gå av med pensjon.
 • 68 prosent synes det er rimelig at folk jobber lenger når de lever lenger - men likevel ser de for seg et kortere arbeidsliv for seg selv.
 • Ønsket avgangsalder har falt siden 2015, og ser nå ut til å stabilisere seg på rundt 65 år.

Dette er noen av resultatene fra Norsk seniorpolitisk barometer som ble publisert i dag.

- Vi kan ikke lenger støtte oss på at pensjonsreformen alene vil øke avgangsalderen. Hvordan man har det på jobben er viktigere enn pensjon når pensjoneringsbeslutningen tas, sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.

- Trengs større innsats på flere områder

Dette er den 20. årlige rapporten i rekken med seniorpolitisk barometer og i år er det den yrkesaktive befolkninga som er intervjuet om oppfatninger og holdninger til arbeid og avgang fra arbeidslivet - og om ulike faktorer ved arbeidshverdagen til folk.

- Resultatene for 2022 viser i hovedsak stabilitet samanlikna med tidligere år. Svarene tyder på at norsk arbeidsliv for de fleste er et godt sted å være med – også som eldre yrkesaktiv. Arbeidsgleden og mestringsfølelsen er høy, det er stor grad av selvbestemmelse og få opplever usikkerhet om å beholde jobben, ifølge seniorrådgiver Linda Hauge i Senter for seniorpolitikk.

Alt det er vel og bra - men det er likevel ting som bekymrer, som det at ønsket alder for når man kan tenke seg å tre helt ut av arbeidslivet er nedadgående de siste åra, etter at den har økt med hele fire år siden 2003.

- Vi ser også noen andre utviklingstrekk som bekymrer oss og som kan indikere at det trengs større innsats på flere områder for å øke avgangsalderen fra arbeidslivet, sier Hauge.

- Krever langsiktig arbeid

Dette understrekes også av Kerstin Nilsson, professor i folkehelsevitenskap ved Lunds universitet i Sverige:

- Det finnes ingen kvikkfiks for å lage bærekraftige, gode arbeidsplasser for alle aldrer, dette er et langsiktig arbeid, sier Nilsson.

Hun har forsket på blant annet hva som medvirker til et bærekraftig arbeidsliv for alle aldrer og har identifisert noen grunner som er viktige for å få arbeidstakerne til å ønske å stå i jobb lenger, utover det at de er i stand til det:

- Her handler det om innstillingen til organisasjonen, lederskap, delaktighet, støtte, motivasjon, stimulans og tilfredsstillelse, forteller hun.

I rapporten peker forskerne på flere ting som er viktige for å fortsette i arbeid etter at man får rett til pensjon: Godt arbeidsmiljø, gode kolleger, at arbeidet gir økt livskvalitet og at arbeidet er interessant, verdsettes aller høyest.

«Hvor viktig er følgende grunner for deg for at du skal fortsette i jobb etter at du får rett til pensjon?». Dette er svarene:

Kilde/Illustrasjon: Senter for seniorpolitikk
Kilde/Illustrasjon: Senter for seniorpolitikk Vis mer

Grunner til å fortsette i arbeid

At nærmeste leder ønsker at man skal fortsette er også meget viktig. Og 85 prosent opplever at det er viktig å ha selvbestemmelse på jobben - som er noe de over 60 år i stor grad sier de har:

- Opplevd viktighet av selvbestemmelse vokser med økende alder og for aldersgruppen over 62 år er selvbestemmelse i jobben like viktig som for yrkesaktiv befolkning ellers. Det er også de yrkesaktive over 60 år som oppgir størst grad av selvbestemmelse i arbeidslivet, ifølge Ipsos-rapporten.

På tross av stor grad av selvbestemmelse i jobben, peker rapporten på at eldre arbeidstakere sjeldnere får lære nye ting og deltar sjeldnere på kurs, opplæring eller utdanning gjennom jobben.

- Positive og negative aspekter ved arbeidsoppgaver og -miljø kan påvirke eldres avgang fra arbeidslivet, konkluderes det i rapporten, samtidig med at de peker på forskjeller i muligheter på arbeidsplassen for yngre og eldre arbeidstakere:

- De eldste arbeidstakerne får sjeldnere enn andre mulighet til å lære seg nye ting. En tredel av de over 60 år opplever ikke samme mulighet som de yngre når det gjelder å få nye arbeidsoppgaver om de ønsker det. Deltakelse på kurs og opplæring i arbeidstida synker etter fylte 50 år. For de over 60 år er det under halvparten som har deltatt på kurs eller liknende det siste året.

Høy arbeidsglede og mestring

Rapporten viser at en yrkesaktive befolkninga opplever generelt høy arbeidsglede - og spesielt de godt voksne:

 • To av tre gleder seg alltid til å gå på jobben og kun 5 prosent gleder seg sjelden eller aldri.
 • De over 60 år opplever enda høyere arbeidsglede enn yngre grupper. Tre av fire i denne aldersgruppa svarer at de alltid gleder seg
 • Aldersgruppen 60 pluss er også de som svarer at de mestrer arbeidsoppgavene sine best

De over 60 sier at de i mindre grad opplever å bli slitne - men her er det forskjeller i ulike bransjer: Det er yrkesaktive innen undervisning/forskning (87 %) og varehandel/butikk (86 %) som opplever oftest å alltid eller av og til å bli slitne av jobben.

50 pluss-erne gleder seg mest til pensjonsalderen

Det er de yrkesaktive i 50-åra, som omtales som «de yngre seniorene», som gleder seg mest til å bli tre ut av arbeidslivet:

Halvparten av 50-59-åringene at de gleder seg mye eller litt til å tre helt ut av arbeidslivet. For de over 60 år er andelen 38 prosent.

- Holdninger til avgang fra arbeidslivet kan ha betydning for når eldre går ut av arbeidslivet, skriver forskerne i rapporten.

I den andre enden av skalaen fra de som gleder seg til å gå av med pensjon, finner vi de som gruer seg til å gå av med alderspensjon. Og der har andelen som gruer seg (mye eller litt) holdt seg forholdsvis stabil de siste åra, og er i år på 16 prosent, som er en liten økning (3 prosentpoeng høyere enn i 2020).

Flere aldersdiskrimineres

Et viktig mål for seniorpolitikken er å redusere aldersdiskriminering i arbeidslivet, presiserer Senter for seniorpolitikk i rapporten. Men rapporten avslører at det faktisk er en økning i de som sier de har opplevd å bli aldersdiskriminert. Merk at det er en forskjell på det å selv ha opplevd aldersdiskriminering og det å ha opplevd at det foregår:

 • Andelen som selv har opplevd å bli diskriminert på grunn av alder er på 4 prosent. Vi ser en svak økning i andelen som selv har opplevd å bli diskriminert gjennom hele tidsserien fra 2012 og til 2022, med unntak av året 2016.
 • Andelen som har opplevd at det foregår aldersdiskriminering har holdt seg relativt stabil på rundt 20 prosent de siste ti åra, også for 2022.
 • Det er særlig innen hotell/restaurant/servering og forretningsmessig tjenesteyting (24 %) de yrkesaktive har opplevd at det foregår diskriminering på grunn av alder.

- Aldersdiskriminering ser ut til å gjøre seg gjeldende ved innføring av ny teknologi, deltakelse på kurs og opplæring i arbeidstida sammen med reduserte muligheter til forfremmelse og lønnsforhøyelse. Over halvparten av yrkesaktive har opplevd at yngre blir foretrukket ved innføring av ny teknologi eller nye arbeidsmåter, påpeker rapporten, og de skriver videre:

- Som påpekt i tidligere rapporteringer av Norsk seniorpolitisk barometer kan vi derfor slå fast at dette er en relativt utbredt form for forskjellsbehandling som fortsatt gjør seg gjeldende i det norske arbeidslivet.

 • Det er videre én av fire som har opplevd at eldre forbigås ved forfremmelser og intern rekruttering, og blant yrkesaktive over 60 år er denne andelen høyere (34 %).
 • Andelene som har opplevd (svært ofte, ofte eller av og til) at eldre får mindre lønnsøkninger enn yngre utgjør 22 % av utvalget. Her er det små variasjoner mellom bransjer, men denne opplevelsen øker med alderen. Det gjør også muligheten til å delta på kurs og opplæring i arbeidstida.

-

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer

Velkommen til vårt kommentarfelt

Vi setter pris på kommentarer til artiklene på vi.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.