Endelig vedtak kan ta årevis: - Tidsbruken er altfor lang

Dersom man søker om en Nav-stønad og klager på vedtaket, kan det i verste fall ta flere år før klagen er ferdig behandlet. Klage- og ankeutvalget slår nå fast at det tar for lang tid å få behandlet en klage, og foreslår tiltak både for å begrense antallet klager, og tidsbruken for behandling av klagene.

KLAGE PÅ VEDTAK: I verste fall kan en klage måtte gå gjennom sju instanser hvis den ankes videre fra Trygderetten til rettssystemet, og ta flere år å få behandlet. Tidsbruken for klagesaker generelt er for lang, mener Klage- og ankeutvalget. Foto: NTB
KLAGE PÅ VEDTAK: I verste fall kan en klage måtte gå gjennom sju instanser hvis den ankes videre fra Trygderetten til rettssystemet, og ta flere år å få behandlet. Tidsbruken for klagesaker generelt er for lang, mener Klage- og ankeutvalget. Foto: NTB Vis mer
Publisert

Følg Vi.no på Facebook og Instagram, og motta nyhetsbrev ved å registrere deg her.

Dersom du er uenig i et Nav-vedtak, har du anledning til å klage på det - først til Nav Klage, og hvis det står seg der, kan du ta det videre til Trygderetten for behandling der.

Ulempen er at de har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 14-16 måneder. Og fra brukerne søker, til de får behandlet klagen i Trygderetten, kan det ta over tre år, erfarer Vi.no, som i denne konkrete saken.

Dermed ender mange opp med å vente i flere år på et endelig vedtak i saken sin, som i verste fall kan føre til vanskelige økonomiske situasjoner for de som venter på et endelig vedtak, som i tilfellet Vi.no skrev om i 2021.

Da spurte vi Arbeids- og sosialdepartementet om det er holdbart at mennesker som venter på å få avklart sin situasjon, må vente på dette i over ett år, og hva de tenker om at dette kan gi økonomiske utfordringer i hverdagen for dem det gjelder. Statssekretær Truls Aronsen Wickholm uttalte da at det er veldig beklagelig at saksbehandlingstiden hadde økt, og at lang saksbehandlingstid kan ha store konsekvenser for brukerne.

- Derfor er det satt ned et utvalg som skal gjennomgå klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten, uttalte han i slutten av 2021. Utvalget skulle blant annet vurdere tiltak som kan gjøre systemet mer effektivt

Nå er utvalgets forslag til forbedringer klar, og torsdag klokka 10:00 ble disse presentert.

For lang tidsbruk

Torsdag presenterte leder for utvalget, Roald Hopsnes, utvalgets funn og foreslo en rekke tiltak for å gjøre klage- og ankemulighetene bedre for Navs brukere.

Hopsnes sier at deres hovedoppgaver har vært å se på organiseringen av klage- og ankeprosessen, hvordan tidsbruken og antallet klager kan reduseres.

For med dagens system tar det for lang tid å få klagen behandlet, slår Hopsnes fast.

- Med dagens system er en sak innom mange nivåer med overprøving, og samlet sett er tidsbruken altfor lang, sier han.

Utvalget foreslår blant annet:

  • At det blir færre vurderinger av samme sak i klage- og ankesystemet
  • At kvaliteten på saksbehandlingen bør forbedres
  • At brukernes mulighet til innsyn i og dialog om egen sak bør bli bedre
  • At departementets styring bør fokusere mer på kvalitet
  • En rekke tiltak for å effektivisere saksbehandlingen i Trygderetten

– Dagens klage- og ankebehandling gjør at for mange må vente for lenge før de får saken sin endelig avgjort. Utvalget har, med en rekke konkrete forslag, gitt oss et godt utgangspunkt for å gjøre systemet bedre. Mitt mål er at saksbehandlingstiden skal ned og kvaliteten på saksbehandlingen skal opp, sier Mjøs Persen i en pressemelding.

– Vi har fokusert på tiltak som gjør systemet bedre for brukerne, Nav og samfunnet. Dagens overordnede struktur i klage- og ankesystemet foreslås videreført, mens Trygderettens status bør formaliseres som en særdomstol, sier Hopsnes.

Tiltak som skal få ned saksbehandlingstida

Bedre saksbehandling, færre vurderinger av den sammen saken og mer effektiv behandling i Trygderetten. Dette er noen av tiltakene som foreslås av et utvalg for å få ned saksbehandlingstiden i klage- og ankesaker i Nav og Trygderetten.

– Vi ser at dagens system bør forbedres. Kvaliteten på saksbehandlingen er ikke god nok og det tar for lang tid. Vi foreslår derfor konkrete tiltak for å øke kvaliteten i saksbehandlingen og få ned saksbehandlingstiden. Praksis bør endres. Da kan man få et system som blir raskt og riktig, sier utvalgsleder Roald Hopsnes.

Som nevnt, og noe Hopsnes også uttalte på pressekonferansen, er det spesielt lang saksbehandlingstid av sakene i Trygderetten.

I rapporten skriver utvalget: «Endelig foreslår utvalget at dom i Trygderetten bør foreligge innen seks måneder». I dag er behandlingen normalt sett på 14-16 måneder.

Et annet tiltak som utvalget foreslår, er når det foreligger klage på et vedtak, sendes denne direkte til Nav Klage for behandling der, og ikke tilbake til førsteinstans - altså de som behandlet søknaden på Nav-kontoret. Dette fordi førsteinstans i snitt bruker hele 98 dager i snitt, på å undersøke om det er grunn til å omgjøre vedtaket.

«Nav Klageinstans har etter utvalgets syn de samme forutsetningene som førsteinstansen til å forberede og undersøke klagen. Utvalget mener at forslaget vil redusere saksbehandlingstiden i klagesaker betydelig», skriver utvalget.

De eksemplifiserer også i rapporten hvordan en AAP-sak som går gjennom klagesystemet, i dag kan ta 120 uker, mens de mener dette vil ta 55 uker dersom man innfører utvalgets foreslåtte tiltak.

Skal på høring

Den offentlige utredningen skal nå følges opp og skal sendes på alminnelig høring i løpet av våren.

– Vi vil nå gå grundig inn i utvalgets vurderinger og forslag. Jeg er særlig interessert i å ta tak i områder hvor tiltak kan iverksettes raskt, og vil gå i dialog med Nav om hvordan forslagene kan følges opp. Høringen vil gi viktige innspill til det videre arbeidet hvor hensynet til brukerne skal stå sentralt. Jeg tar sikte på å komme til Stortinget med konkrete forslag til hvordan vi kan få saksbehandlingstiden ned og kvaliteten opp, sier Mjøs Persen.

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer

Velkommen til vårt kommentarfelt

Vi setter pris på kommentarer til artiklene på vi.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.