Skattebegrensning

Disse kan be om å slippe skatt

Lever du på svært lave inntekter over flere år, kan du ha rett på å betale mindre eller ingen skatt. Men dette er noe du selv må søke om.

IKKE PENGER TIL SKATT? Lever du ufrivillig på svært lave inntekter over flere år, kan du ha rett på skattebegrensning - som vil si at du betaler lite eller ingen skatt. Foto: NTB
IKKE PENGER TIL SKATT? Lever du ufrivillig på svært lave inntekter over flere år, kan du ha rett på skattebegrensning - som vil si at du betaler lite eller ingen skatt. Foto: NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Følg Vi.no på Facebook og Instagram, og motta nyhetsbrev ved å registrere deg her.

Dyrere strøm, mat, lån og drivstoff gjør at stadig flere nordmenn frykter for økonomien sin. Flere trenger hjelp og råd om hva de kan gjøre for å rette opp i gjeld og å overleve økonomisk - noe også Nav plikter å skulle hjelpe deg med.

Men visste du at du også kan søke Skatteetaten om skattebegrensning ved liten skatteevne?

Noen tusen nordmenn får innvilget skattebegrensning hvert år - selv om antallet har falt dramatisk bare i løpet av de ti siste åra.

Vi har spurt Skatteetaten hva som egentlig skal til for at man skal få innvilget søknad om skattebegrensning - og hva man må gjøre for å få det. Nedenfor kan du se hva de sier.

Først litt om selve ordningen - og premissene som må ligge til grunn. For som også navnet på skatteposten indikerer: Dette er for dem med liten skatteevne - som henger sammen med lav inntekt.

Hva er egentlig skattebegrensning?

- Skattebegrensning ved liten skatteevne er aktuelt for deg som ufrivillig lever på svært lave inntekter over flere år. Skattebegrensning gis til svært få, og bare til de som varig er ute av stand til å forsørge seg selv, forklarer Skatteetaten på sine nettsider.

De understreker at Skattebegrensning ved liten skatteevne er en behovsprøvd unntaksregel, som du må søke på nytt for hvert år, for økonomien kan jo endre seg fra år til år.

Det er imidlertid ingen offisiell nedre inntektsgrense som gir rett til skattebegrensning. Skatteetaten har en enkel «test» (klikk her) som kan hjelpe deg med å få avklart om dette er noe du bør søke på.

Potensielt kan det gjelde mange: Ifølge Kirkens Bymisjon, lever omtrent 11 prosent av Norges befolkning under lavinntektsgrensen. Ferske undersøkelser fra Statistisk sentralbyrå avslører at 900 000 nordmenn sier de ikke vil klare en stor uforutsett utgift. Nesten annenhver sosialhjelpsmottaker sier det er vanskelig eller svært vanskelig å få endene til å møtes - og også de på AAP, barnehusholdninger med lav inntekt og uføretrygdede har problemer.

Skatteetaten understreker at ordningen kun er for dem med varig lave inntekter over minst tre år - og ikke for deg med midlertidig lav inntekt.

Færre søker - og færre får innvilget

I 2020 ble 2994 vurdert for skattebegrensning ved liten skatteevne, og hele 2910 fikk fradrag.

I 2019 ble 4839 søknader vurdert, hvorav 4630 fikk fradrag - og i 2018 ble 7420 vurdert og 7272 fikk fradrag. I 2017 hadde hele 10 815 norske skattebetalere skattebegrensning - og i 2016 var det 10 291.

Tallene som viser hvor mange som fikk innvilget søknad om begrenset skatteevne i for 2021 er ennå ikke klare, ifølge Skatteetaten.

Som tallene viser, har både antallet som søker og antallet som får innvilget skattebegrensning, falt de siste åra fra 2017, hvor man hadde det høyeste antallet på 2010-tallet.

Her er det verdt å vite at det fra og med inntektsåret 2018 kom en endring i vilkårene for skattebegrensning:

- Endringen besto i at det ble innført et vilkår for å få skattebegrensning ved liten skatteevne at en også hadde krav på dette året før, forteller kommunikasjonsrådgiver Ernst Larsen på vegne av Skatteetaten.

Bakgrunnen for lovendringen var å styrke arbeidsinsentivene og å lukke skattebegrensningsregelen for nye brukere - som Skatteetaten siterer fra Prop. 1 LS (2018 – 2019):

«For å styrke arbeidsinsentivene for unge trygdemottakere foreslår regjeringen å lukke skattebegrensningsregelen i § 17-4 for nye brukere. Dette bidrar også til å bevare virkningene av uførereformen og innebærer administrative forenklinger for Skatteetaten. Det foreslås samtidig at ordningen videreføres for eksisterende brukere.»

HVEM SKULLE FÅ MILLIONARVEN? Arne Jensen døde alene og ingen kom i begravelsen. Han etterlot seg nesten fem millioner kroner. Hadde han virkelig ingen arvinger? Hvert år dør det mennesker i Norge som tilsynelatende ikke har arvinger. I NRK-programmet Ukjent arving jakter Tarjei Strøm ukjente arvinger. Klipp: NRK Vis mer

Hva betyr «skattebegrensning» - slipper man skatt?

Hva betyr det egentlig dersom man får godkjent Skattebegrensning ved liten skatteevne? Slipper man helt å betale skatt, eller hva innebærer det egentlig?

- Dersom man får godkjent skattebegrensning skal ikke skatten utgjøre mer enn 55 prosent av beløpet som overstiger den fastsatte beløpsgrensen. For inntektsåret 2021 var beløpsgrensen kr 147.450 for enslige. Det betyr at hvis den skattepliktige hadde en alminnelig inntekt på kr 157.450 skal skatten maksimalt utgjøre kr 5.500, forklarer Larsen for Skatteetaten.

- Hvis vi forutsetter at skatten beregnet etter de ordinære reglene hadde utgjort 15 000 kroner vil den samlede skatten bli redusert fra 15 000 til 5 500 kroner. Hvis alminnelig inntekt var mindre enn 147 450 kroner betales det kr 0 i skatt.

Hvem kan få skattebegrensning?

Som vi nevner ovenfor er det ingen offisiell nedre inntektsgrense for å få innvilget søknad om skattebegrensning. Så hva kreves egentlig for at man skal få det?

- Skattebegrensning ved liten skatteevne er en behovsprøvd unntaksregel. Om du oppfyller vilkårene, må vurderes på nytt fra år til år, forklarer Larsen.

Det er imidlertid et krav at du må ha hatt varig lave inntekter over flere år. For å få skattebegrensning i inntektsåret 2021 er det et krav at du hadde rett på skattebegrensning i både 2017, 2018, 2019 og 2020 - altså alle foregående inntektsår.

For 2022 kreves det at skattyteren oppfylte vilkårene for skattebegrensning i både 2018, 2019, 2020 og 2021.

Om du at av disse åra, for eksempel i 2018, for 2018, ikke oppfyller vilkårene for skattebegrensning, er reglene slik at du dermed avskjæres fra å kunne kreve det også i framtida.

I vilkårene er det beskrevet at det ved behovsprøvingen skal foretas en totalvurdering, hvor det skal legges vekt på hva skattyteren har i disponibel inntekt og formue utenom primærbolig, fratrukket fastsatt skatt for det aktuelle inntektsåret. Det skal også tas hensyn til disponibel inntekt for andre personer i husstanden. Den disponible inntekten skal vurderes opp mot kostnadene til et nøkternt underhold for skattyteren og de han har plikt til å forsørge.

Det understrekes også at forbigående inntektsnedgang som ikke varer mer enn to-tre år; at den lave inntekten skyldes deltidsarbeid, kortvarig opphold i landet eller liknende - og frivillig avkall på inntektsmulighet, normalt sett ikke gir rett til skattebegrensning.

Hvordan søker du skattebegrensning?

- Det vanligste er å kreve dette når en leverer inn skattemeldingen sin. Man kan imidlertid sende inn en ny skattemelding med krav om skattebegrensning fram til 3 år etter den opprinnelige innleveringsfristen, ifølge Skatteetaten.

Larsen forklarer videre:

- Dersom det er gått mer enn 3 år, men mindre enn fem år, kan en anmode skattekontoret om at skattekontoret tar opp saken. Hvis anmodningen om endring kommer inn til skattekontoret mer enn fem år etter inntektsåret har ikke skattekontoret adgang til å behandle saken.

Du må be om skattebegrensning for hvert enkelt år. Men som Larsen forklarer ovenfor: Det er adgang til å søke for forutgående år, for dermed kanskje å kunne oppfylle kravet om påfølgende år med liten skatteevne. Og du kan da ha krav på tilbakebetaling av skatt:

- Hvis den skattepliktige leverer ny skattemelding, eller hvis skattekontoret endrer fastsettelsen hvis det er gått mer enn tre år, vil skatten bli tilbakebetalt noen få uker etter at det er fattet vedtak i saken.

1 av 3 klager - og får medhold

Har du søkt men får avslag? Da kan du klage - og sjansene er ganske gode for medhold.

- Avslag på krav om skattebegrensning kan påklages etter samme regler som gjelder andre skattefastsettingsvedtak, ifølge Skatteetaten.

De får inn cirka 30 klager om skattebegrensning hver måned, og av disse får cirka 1/3 endret avgjørelse.

Merk deg dette: Det er også noe som heter «Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt». Dette kan gis til mottakere av noen behovsprøvde ytelser fra folketrygden: etterlattepensjon og pensjon til familiepleier. Til forskjell fra «Skattebegrensning ved liten skatteevne», som du må søke om, gis «Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt» automatisk ved skatteberegningen.

-

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer

Velkommen til vårt kommentarfelt

Vi setter pris på kommentarer til artiklene på vi.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.