Ny regjering

Dette kan regjeringsskifte bety for seniorene

Forskerduo har store forventninger til en ny rødgrønn regjering. Her er hva de forventer seg.

HVA BETYR DET FOR ELDRE OG SENIORER? Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre er valg-vinner - men hva kan vi forvente av politikken som kan ramme eldre og seniorer, i en ny regjering med Senterpartiet og eventuelt SV? Foto: Arbeiderpartiet
HVA BETYR DET FOR ELDRE OG SENIORER? Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre er valg-vinner - men hva kan vi forvente av politikken som kan ramme eldre og seniorer, i en ny regjering med Senterpartiet og eventuelt SV? Foto: Arbeiderpartiet Vis mer
Publisert

Følg Vi.no på Facebook og Instagram, og motta nyhetsbrev ved å registrere deg her.

- Vi har store forventninger til en ny rødgrønn regjering med Ap, Sp og eventuelt SV. Disse partiene har lovet en ny helsepolitikk så nå håper vi det blir et skifte av kurs og at felles offentlig helsetjeneste vil styrkes og det vil bli mindre konkurranseutsetting av viktige tjenester, uttaler førsteamanuensis Therese Brovold og professor Kristin Taraldsen, begge ved fakultet for helsevitenskap, OsloMet.

Taraldsen er gruppeleder for forskningsgruppen Aldring, velferd og helse (AVH) - hvor de undersøker utfordringer og konsekvenser for helse og livskvalitet for eldre som bor i eget hjem, i omsorgsbolig eller på sykehjem, og for eldre brukere av seniorsentre og helsetjenester.

- Fokus på å styrke tjenestene

Brovold og Taraldsen påpeker at politikere fra aktuelle partier under valgkampen ønsket å bedre både organiseringen av tjenestene og samkjøringen mellom tjenestenivå - samt at det har vært fokus på at forebyggende tjenester skal styrkes og komme inn på alle nivå i helsetjenesten.

- Sp har i valgkampen hatt stort fokus på å bedre samhandling i kommunehelsetjenesten og på å styrke antall fastleger og kommunalt ansatte fysioterapeuter, sier Brovold.

Hun poengterer at antallet eldre personer i befolkningen øker og at det allerede i 2030 vil det være flere eldre enn yngre personer i Norge.

- Dette krever at vi tenker på eldre personer som en ressurs for samfunnet og ikke en byrde. Vi håper at den nye regjeringen holder sine løfter og satser på at flere får en aktiv alderdom med tjenester som er tilpasset den enkeltes behov og legger til rette for økt deltakelse, sier Taraldsen og Brovold.

Eksempler på dette kan ifølge forskerne være å stå lenger i jobb, delta i frivillig arbeid, ha mulighet for å delta på kulturelle arrangementer spesielt tilpasset ulike grupper eldre personer.

- Både Ap, Sp og SV har lovet økte bevilgninger til både offentlig helsesektor og frivillige og bedre rammevilkår for ulike grupper.

- Møteplasser kan bidra med å forebygge ensomhet

Taraldsen og Brovold viser til at det i partiprogrammet til Arbeiderpartiet står at de vil lage møteplasser for unge og eldre samt å bedre eldres psykiske helse og redusere ensomhet.

- Å skape ulike arenaer hvor eldre personer kan delta vil kunne være med på å forebygge ensomhet blant eldre. Ensomhet er en viktig risikofaktor for redusert mental helse og fysisk helse hos eldre. Vi ønsker også velkommen økt fokus på brukermedvirkning eller personsentrert omsorg - at eldre personer selv skal få lov til å være med på å forme og bestemme tjenestene som de selv har behov for, sier Taraldsen til Vi.no.

Forskerne påpeker at de tre partiene alle har lovet mer penger for å satse på folkehelsen.

- Økt antall fysioterapeuter vil bidra til at det kan satses mer på kunnskapsbaserte forebyggende treningstilbud i kommunehelsetjenesten for å sikre at flere holder seg spreke og aktive også inn i eldre år. Dette bør også gjelde eldre med redusert funksjonsnivå, sier Taraldsen.

Forskerduoen understreker at samarbeid mellom ulike aktører er viktig her - og sier at både Ap og Sp har lovet å styrke dette.

- I 2009 kom samhandlingsreformen som skulle sikre bedre samhandling mellom tjenestene. Dette bidro til at spesialisttjenestene bygget ned sine tjenester med en forventning om at for eksempel rehabilitering skulle foregå i brukerens hjemkommune, sier Brovold.

Dette er noe som ifølge forskerne er gjennomført i svært ulik grad - og de hevder at og mange eldre personer opplever å ikke få tilbud om rehabilitering etter en sykdom eller skade.

De etterlyser en rehabiliteringsreform som også er beskrevet som veldig tiltrengt i et ferskt dokument i regi av Sunnaas sykehus HF, på vegne av ulike brukerorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner og fagmiljøer innen rehabilitering.

- Vi har store forventninger til at den nye regjering tar tak i dette, sier forskerduoen.

Dette sier partiene om seniorpolitikken

Informasjonen under hvert parti som du kan lese nedenfor, er hentet fra handlingsprogrammene på de ulike partienes nettsider.

Listen over foreslåtte tiltak i partiprogrammene vil være mer omfattende enn de som er nevnt her.

Arbeiderpartiet (Ap)

«Fortjener å være sjef i eget liv»: Vi må både se eldre som en ressurs og klare å trygge tilværelsen når helsen svikter og man trenger hjelp. Eldreomsorgen skal ikke stykkes opp og settes ut på anbud.

Ap vil:

 • Stimulere til at flere eldre står i arbeid. Beholde den ekstra ferieuka for arbeidstakere over 60 år.
 • Sikre en god pensjon og at den kan kombineres med å være i arbeid.
 • Ta initiativ til et eldreboligprogram og lage boligtilbud slik at generasjoner kan dra nytte av hverandre.
 • Inkludere flere faggrupper i eldreomsorgen, slik at særlig mennesker med demens kan få bedre hjelp til å være i fysisk og mental aktivitet.
 • Tilby tilpasset digital opplæring for eldre og sørge for at det finnes en analog minimumsløsning.
 • Ha en hjemmetjeneste-reform for å gjøre det best mulig å bo hjemme.

Senterpartiet (Sp)

«Åpen omsorg og verdighet»: Eldre skal ha mulighet til selv å forme sine liv, bruke sine evner, følge opp sine interesser og ha innflytelse i samfunnet. Vi må legge til rette for at den restarbeidsevne den enkelte har, tas i bruk.

Sp vil:

 • Øke støtten hjemmeboende eldre kan få til tilrettelegging av egen bolig.
 • Sikre at eldre som ikke bruker e-post eller Internett har mulighet til å sende og motta informasjon på en effektiv måte.
 • Gjennomføre et kompetanseløft for velferdsteknologi i alle kommuner. Målsetting om at velferdsteknologi skal være en integrert del av helse- og omsorgstjenestene innen 2025.
 • Ikke innføre fritt brukervalg i eldreomsorgen.
 • Styrke omsorgstilbudet ved livets slutt og bedre tilbudet om palliativ pleie.
 • Opprettholde enkepensjon/etterlattepensjon.

Sosialistisk venstreparti (SV)

«Trygg på en god alderdom»: Alle eldre skal være trygge på at de kan få en god alderdom uavhengig av hvor spreke de er, hvilke ønsker de har for livet sitt, hvor de bor eller hvilket behov de har for omsorgs- tjenester.

SV vil:

 • Jobbe for god rådgivning for forberedelse til alderdommen. Gi pensjonistorganisasjonene forhandlingsrett i trygdeoppgjøret.
 • Gi eldre medbestemmelse i hvordan deres omsorgsbehov blir dekket.
 • Gå imot oppstykking og privatisering av eldreomsorgen.
 • At eldreomsorg tar hensyn til at Norge er et flerkulturelt samfunn.
 • Bekjempe diskriminering av eldre og legge til rette for aldersvennlige byer.
 • Eldre som ikke har mulighet til å delta i den digitale hverdagen skal kunne være en del av samfunnet på lik linje med andre.

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer

Velkommen til vårt kommentarfelt

Vi setter pris på kommentarer til artiklene på vi.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.