Nav, pensjon og inntekt

Dette har andre pensjonister i inntekt: Én gruppe utpeker seg

Menn som jobber ved siden av å ta ut alderspensjon, i alderen 62-67 år, er de som har den beste totalinntekten. Kvinner er generelt taperne, uansett alder og inntekt ved siden av.

MEST TIL MENN 62-66 ÅR: Inntektsvinnerne blant pensjonistene er menn i alderen 62-66 år som jobber ved siden av å ta ut alderspensjon fra folketrygden. Totalt, når alderspensjonen fra folketrygden og øvrige inntekter og pensjoner er summert, har denne gruppen en gjennomsnittlig inntekt på 885 400 kroner (2020-tall, SSB). Kvinner i samme alder som jobber ved siden av pensjonen, har en totalinntekt på 652 300 kroner - som altså er 233 100 kroner mindre. Foto: NTB
MEST TIL MENN 62-66 ÅR: Inntektsvinnerne blant pensjonistene er menn i alderen 62-66 år som jobber ved siden av å ta ut alderspensjon fra folketrygden. Totalt, når alderspensjonen fra folketrygden og øvrige inntekter og pensjoner er summert, har denne gruppen en gjennomsnittlig inntekt på 885 400 kroner (2020-tall, SSB). Kvinner i samme alder som jobber ved siden av pensjonen, har en totalinntekt på 652 300 kroner - som altså er 233 100 kroner mindre. Foto: NTB Vis mer
Publisert

Følg Vi.no på Facebook og Instagram, og motta nyhetsbrev ved å registrere deg her.

Vet du hva du vil få i pensjon når du går av med alderspensjon? Nyere forskning avslører at veldig mange er usikre på om de vil komme til å ha «penger nok» når de går av med pensjon - og mange forventer feilaktig at det offentlige skal sørge for at de får nok i pensjon og ser ikke nødvendigheten i å søke informasjon.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser hva norske pensjonister hadde å rutte med i 2020. Den avslører store forskjeller i inntekt både når det kommer til alder og kjønn. Og den viser at den yngste aldersgruppen menn som kombinerer pensjon med yrkesaktivitet, er lønnsvinnerne.

Nedenfor kan du se hva menn og kvinner har i inntekter fordelt på alder. Du kan også se hvor mye penger de får fra ulike hold, som fra folketrygden, tjenestepensjon, AFP, yrkesinntekt, renteinntekter og andre typer inntekter og overføringer.

30 prosent tar ut tidlig pensjon

Det er mye snakk om pensjonsalder og Stoltenberg-regjeringens pensjonsreform fra 2011 om dagen. Etter pensjonsutvalgets ferske rapport og forslag til endringer, tyder mye på at pensjonsalderen vil øke. Men inntil videre gjelder det fortsatt, som innført med pensjonsreformen i 2011, at man har mulighet til å starte uttak av alderspensjon fra folketrygden fra man fyller 62 år (dersom man oppfyller kravene om opptjening).

Man kan selv velge uttaksgrad på tidligpensjonen; altså om man vil ta ut for eksempel 20 prosent eller kanskje 80 prosent - og alderspensjonen kan fritt kombineres med annen inntekt.

Ifølge en fersk artikkel fra SSB valgte i alt 89 300 bosatte i Norge mellom 62 og 66 år, å ta ut alderspensjon i 2021, som tilsvarer 29,5 prosent av hele aldersgruppen.

Men her er det verdt å merke seg kjønnsforskjellene:

  • 40,9 prosent menn i aldersgruppa 62-66 år valgte å ta ut alderspensjon
  • Kun 18 prosent av kvinnene i aldersgruppen gjorde det samme

Det er denne gruppa pensjonister, som jobber ved siden av å ta ut pensjon, som er de store lønnsvinnerne. Og som for alle aldersgrupper pensjonister: Mennene er de som får aller mest, også der.

Gjennomsnittslønna for pensjonister 62-66 år ser slik ut:

(Du kan se en komplett oversikt for alle aldersgrupper menn og kvinner nederst i artikkelen.)

«Yrkesinntekt» er inntekt fra arbeid/jobb. «Kapitalinntekter» er blant annet renteinntekter, aksjeutbytte, realisasjonsgevinster og andre typer kapitalinntekter i løpet av kalenderåret. «Andre overføringer» er blant annet tjenestepensjon, IPS og AFP og andre stønader/pensjoner som uføretrygd, AAP, bostøtte, sosialhjelp, grunn- og hjelpestønad etc.

Gjennomsnittlig inntekt 62-66 år (2020)

Kjønn Kapital-inntekter Yrkes-inntekt Andre over-føringer Alders-pensjon fra folketrygden Totalt
Menn69400459700154700201600885400
Kvinner24600325800143300158600652300
Forskjell448001339001140043000233100

Kilde: SSB.no

Inntektsnedgang blant menn

Alderspensjonister hadde i gjennomsnitt en samlet inntekt på 446 900 kroner i 2020, ifølge SSB.

Men som forsker Aslak Hetland skriver i SSB-artikkelen:

- Mottakere av alderspensjon er imidlertid ikke en ensartet gruppe og inntektssammensetningen er forskjellig for ulike aldersgrupper.

Han viser til tabellen og figuren du kan se nedenfor, som tydeliggjør hva de ulike aldersgruppene får i pensjon - og fra hvor pengene kommer.

- De yngste alderspensjonistene hadde en langt høyere gjennomsnittlig inntekt enn de som var 67 år eller eldre. Dette skyldes i hovedsak at mange kombinerer alderspensjon med arbeid i aldersgruppen 62-66 år.

Og som tabellen også viser: Den delen av inntekten som pensjonistene får fra yrkesinntekt, faller betraktelig etter 66 år:

  • Yrkesinntekt for aldersgruppen 62-66 år: 419 200 kroner
  • 67 og 74 år: 66 400 kroner
  • 75 år eller eldre: 7 800 kroner
Kilde: SSB
Kilde: SSB Vis mer

Kvinner har lavest inntekt

Som vi forteller i avsnittet over, har alderspensjonister i gjennomsnitt en samlet inntekt på 446 900 kroner (2020).

Men her er det store kjønnsforskjeller:

Hetland skriver at mannlige alderspensjonister har høyere inntekt enn kvinner, henholdsvis 416 300 kroner for menn og 295 900 kroner i gjennomsnittlig samlet inntekt etter skatt for kvinner.

Og som du kan se av tabellen fra SSB, har menn mer i inntekt enn kvinner fra alle hold:

De har mer i alderspensjon fra folketrygden; de har mer i kapitalinntekter; de har mer i yrkesinntekt som tillegg til pensjon og de har mer i sekkeposten «andre overføringer» som er blant annet tjenestepensjon, AFP og ulike Nav-ytelser.

Det er også langt flere kvinner som er under grensen for EUs lavinntektsmål: 13,8 prosent av kvinnene mot 5 prosent av mennene.

Så selv om inntektsutviklingen har vært noe bedre for kvinner enn for menn om vi sammenlikner perioden fra 2015 til 2020, er kvinner fremdeles lønnstaperne også etter pensjonering.

Pensjonistenes inntekter

Kjønn og alder Kapital-inntekter Yrkes-inntekt Andre over-føringer Alders-pensjon fra folketrygden Totalt
Begge kjønn 62-66 år55900419200151300188600815000
Begge kjønn 67-74 år374006640094500249300447600
Begge kjønn 75 år og eldre23300780071000262100364200
Menn 62-66 år69400459700154700201600885400
Menn 67-74 år5620099900108000275700539800
Menn 75 år og eldre345001340078300305000431200
Kvinner 62-66 år24600325800143300158600652300
Kvinner 67-74 år191003370081300223600357700
Kvinner 75 år og eldre14600340065200228800312000

Kilde: SSB

-

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer

Velkommen til vårt kommentarfelt

Vi setter pris på kommentarer til artiklene på vi.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.