Minstepensjon fra Nav

De største tilleggene til minstepensjonene nå

Antallet minstepensjonister øker - og de utgjør en større andel av alderspensjonistene. Ferske tall fra Nav viser hvilke tillegg som er vanligst blant minstepensjonistene nå.

MINSTEPENSJON FRA NAV? Det har blitt flere minstepensjonister - og det er stor overvekt av eldre kvinner. Mange alderspensjonister mottar også ulike tillegg eller delytelser i alderspensjonen med utgangspunkt i minste pensjonsnivå. Det vanligste tillegget er et individuelt minstenivåtillegg - som du kan lese mer om nede i artikkelen. Foto: NTB
MINSTEPENSJON FRA NAV? Det har blitt flere minstepensjonister - og det er stor overvekt av eldre kvinner. Mange alderspensjonister mottar også ulike tillegg eller delytelser i alderspensjonen med utgangspunkt i minste pensjonsnivå. Det vanligste tillegget er et individuelt minstenivåtillegg - som du kan lese mer om nede i artikkelen. Foto: NTB Vis mer
Publisert

Følg Vi.no på Facebook og Instagram, og motta nyhetsbrev ved å registrere deg her.

Det er stadig flere minstepensjonister:

Ifølge Navs siste halvårsrapport om alderspensjon, er det nå 139 900 minstepensjonister blant alderspensjonistene - som utgjør 13,9 prosent av alle alderspensjonister (per juni 2022). Antallet har steget med 2600 fra samme tidspunkt i 2021, som er en økning på 1,9 prosent.

Til sammenlikning: I samme periode har antallet alderspensjonister generelt steget med 1,7 prosent - og ved utgangen av juni var det totalt 1.009.700 personer som mottok alderspensjon fra Nav.

Nav forklarer økningen av minstepensjonister med at minstesatsene ble hevet i 2021 - som har gjort at flere som tidligere lå litt over grensen for minstepensjon, nå har havnet under grensa og dermed blitt alderspensjonister som omfattes av det nye minstenivået.

Men selv om det er nesten 140 000 som får minste pensjonsnivå så er det også veldig mange av disse som får et eller flere tilleggsytelser fra Nav.

De største ytelsene - altså de som omfatter flest minstepensjonister - kan du se lenger ned i teksten.

Men først, tilbake til 13,9 prosent minstepensjonister: Det er tallet dersom man ser kvinner og menn under ett, i en felles gruppe av alderspensjonister. Men dersom man sorterer på kjønn, er bildet veldig annerledes:

Kvinner i stort flertall

Av totalt 139 900 minstepensjonister er fordelingen slik:

 • Menn: Totalt 494 229 alderspensjonister, 21 712 med minstepensjon - som er en andel på 4,4 prosent av alderspensjonistene
 • Kvinner: Totalt 515 482 alderspensjonister, 118 171 med minstepensjon - som er en andel på 22,9 prosent av alderspensjonistene

Det er også stor forskjell på fordelingen av de kvinnelige minstepensjonistene om vi sorterer på aldersgruppene:

- Det er spesielt de eldre kvinnene som mottar minste pensjonsnivå, påpeker Nav i rapporten, og viser til dette:

 • 45,7 prosent av alle kvinnelige alderspensjonister som var 85 år eller eldre, faller inn under definisjonen av minstepensjonist.
 • 80-84 år: 35,5 prosent kvinnelige minstepensjonister
 • 75-79 år: 25,1 prosent kvinner med minste pensjonsnivå
 • 70-74 år: 15,7 prosent kvinner
 • I aldersgruppen 67-69 år var andelen kvinner med minste pensjonsnivå 5,8 prosent.

For menn i aldersgruppen 85 år eller eldre, var andelen 9,5 prosent. I aldersgruppen 80-84 år var 6,5 prosent av menn minstepensjonister.

Tilleggene til minstepensjon

Mange alderspensjonister mottar ulike tillegg i alderspensjonen med utgangspunkt i minste pensjonsnivå. Her er de største tilleggene; altså de som omfatter flest pensjonister. Det er mulig for en person å motta flere av disse tilleggene samtidig:

 • Individuelt minstenivåtillegg er det vanligste tillegget. Ifølge Navs siste rapport, er 137 087 minstepensjonister registrert med dette tillegget.
 • Pensjonstillegg er nest vanligst, med 71 746 registrerte pensjonister.
 • Særtillegg: 57 146 minstepensjonister
 • Pensjonistpar minstenivåtillegg: 7460 minstepensjonister

- Hvis beregnet alderspensjon er lavere enn aktuell sats for minste pensjonsnivå, så gis det ulike tillegg i alderspensjonen, forklarer Nav.

- Hensikten er at mottakeren skal være garantert en alderspensjon i tråd med minstenivået. Hver alderspensjonist kan motta flere av disse tilleggene, skriver Nav i rapporten.

De aktuelle satsene for minste pensjonsnivå er for øyeblikket «lav sats», «ordinær sats», «høy sats», «særskilt sats enslige» og «særskilt sats for personer som forsørger ektefelle over 60 år».

Nav bemerker at de fleste mottakerne av tillegg faller inn under definisjonen av minstepensjonist, men at det er noen unntak.

Dette får minstepensjonistene nå

Det er flere ting som kan påvirke hva du får i minstepensjon:

Hvilken minstesats som er aktuell, avhenger av blant annet sivilstand, hvilke ytelser den eventuelle ektefelle/partner/samboeren mottar og ektefelle/partnerens/samboerens inntekt.

For enslige er det kun én sats, «særskilt sats for enslige»: Dette er også den vanligste satsen: Om lag 59,9 prosent av minstepensjonistene har særskilt sats for enslige. I juni 2022 mottok 83 900 alderspensjonister med en alderspensjon tilsvarende særskilt sats for enslige.

For gifte og samboende er det ifølge Nav som oftest tre satser som er aktuelle: lav, ordinær og høy sats. I tillegg anvendes i noen tilfeller «særskilt sats for personer som forsørger ektefelle over 60 år».

Slik fordeler disse satsene seg i antall mottakere:

Lav sats er for alderspensjonister med en ektefelle/partner som også er alderspensjonist eller mottar avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor. Per juni 2022 var det 40 400 minstepensjonister med slik sats, som utgjør 28,9 prosent av minstepensjonistene.

Ordinær sats: Anvendes hvis ektefelle/partner ikke er alderspensjonist eller mottar AFP i offentlig sektor, og samtidig har en inntekt over et visst nivå (folketrygdens grunnbeløp multiplisert med to). Denne satsen gjelder også for alderspensjonister som bor sammen med ektefelle/partner som er ufør. I juni 2022 var det 5 800 alderspensjonister med minste pensjonsnivå etter ordinær sats, som er 4,2 prosent av minstepensjonistene.

Samboere med felles barn er likestilt med gifte og en samboende alderspensjonist uten felles barn kan få ordinær sats dersom samboeren har inntekt høyere enn to ganger folketrygdens grunnbeløp eller mottar en av følgende ytelser: alderspensjon, uføretrygd, AFP i offentlig sektor, ytelser til gjenlevende ektefelle eller ytelser til tidligere familiepleier.

Høy sats gjelder for enslige. Den anvendes også for gifte, partnere og samboere med inntekt under to grunnbeløp og som ikke mottar ytelsene omtalt over.

Dette får minstepensjonistene

Alderspensjonister generelt fikk utbetalt 258 700 kroner i gjennomsnittlig årlig alderspensjon fra folketrygden i 2021 (før skatt).

Her er satsene for minste pensjonsnivå per 1. mai 2022:

(Disse satsene er for deg som er født i 1953 og tidligere. Er du født i perioden 1954-1962, beregnes alderspensjonen etter en kombinasjon av gamle og nye opptjeningsregler.)

 • Lav sats: 173 025 kroner
 • Ordinær sats: 200 257 kroner
 • Høy sats: 210 730 kroner
 • Særskilt sats for enslige: 232 816 kroner
 • Særskilt sats for personer som forsørger ektefelle over 60 år: 328 009 kroner

Alle satsene er beløp per år. For deg som er født i 1963 og seinere er det egne satser for «garantipensjon»:

 • Ordinær sats: 193 862 kroner
 • Høy sats: 209 571 kroner

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer

Velkommen til vårt kommentarfelt

Vi setter pris på kommentarer til artiklene på vi.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.