Statsbudsjettet 2022

Alt om pensjon, Nav, eldre og helse i statsbudsjettet 2022

Pensjonsfradrag, uføreytelser, alderspensjon, kreft-screening, Nav og digitale tjenester, eldreomsorg og frikort er noen av punktene som kan påvirke deg over 50 dersom forslaget til statsbudsjett blir vedtatt.

STATSBUDSJETTET: Finansminister Jan Tore Sanner hevder en «vanlig familie» vil betale nesten 16.000 kroner mindre i skatt med det nye, foreslåtte statsbudsjettet for 2022, sammenliknet med skattenivået i 2013. Foto: Kenneth Hætta/Finansdepartementet
STATSBUDSJETTET: Finansminister Jan Tore Sanner hevder en «vanlig familie» vil betale nesten 16.000 kroner mindre i skatt med det nye, foreslåtte statsbudsjettet for 2022, sammenliknet med skattenivået i 2013. Foto: Kenneth Hætta/Finansdepartementet Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Følg Vi.no på Facebook og Instagram, og motta nyhetsbrev ved å registrere deg her.

– I dette budsjettet vil vi ta pengebruken ned til et mer normalt nivå. Å ligge godt under 3 prosent av fondet er fornuftig når farten i økonomien er god. Det gir oss en nødvendig buffer mot usikkerheten som ligger i at verdien på fondet også kan falle, og vi er bedre forberedt til å møte eventuelle nye tilbakeslag og kriser, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) under fremleggelsen av statsbudsjettet.

Lekkasjene før statsbudsjettet 2022 har vært mange. Etter framleggelsen tirsdag klokka 10, er dette noen av punktene som vil kunne påvirke deg som er godt voksen - eller deg med eldre foreldre:

Alderspensjon

Regjeringen foreslår å bevilge 269,2 milliarder kroner til alderspensjon i 2022. Det er en økning fra Saldert budsjett 2021 på om lag 16 milliarder kroner, eller 6,3 prosent.

Utgiftene øker hovedsakelig fordi det blir flere alderspensjonister.

Fra 2021 til 2022 er det anslått at gjennomsnittlig antall mottakere av alderspensjon vil øke med cirka 19 000, til om lag 1.014.000 personer.

Antall alderspensjonister under 67 år har vokst sterkt etter innføringen av fleksibelt uttak av alderspensjon mellom 62 og 75 år i 2011. Omfanget av tidlig uttak ser nå ut til å stabiliseres, og som følge av de nøytrale uttaksreglene vil de økte utgiftene i form av tidlig uttak på kort sikt motvirkes av reduserte utgifter på lengre sikt.

Det legges til grunn at gjennomsnittlig antall alderspensjonister under 67 år vil være 86 400.

Uføretrygd

Utgiftene til uføretrygd anslås til 111 milliarder kroner i 2022, en økning på 7 milliarder kroner fra Saldert budsjett for 2021.

Økte utgifter forklares i hovedsak av økt antall mottakere.

Gjennomsnittlig antall mottakere i 2022 anslås til 371 700, mot 363 300 som lå til grunn for Saldert budsjett 2021. Økningen i antall mottakere skyldes blant annet høy overgang fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd.

STATSBUDSJETTET: Forbrukerøkonom Silje Sandmæl, gir en kort forklaring på hvordan statsbudsjettet vil påvirke deg. Video: Dagbladet TV Foto: NTB Vis mer

NAV og digitale tjenester

NAV skal få mer penger til drift og styrking av etaten - som også forklares ut fra et behov skapt av ettervirkningene av koronapandemien.

Blant annet skal NAV ifølge det nye forslaget til statsbudsjett få en økning på 316 millioner til IKT-modernisering. Dette handler i stor grad om automatisering av tjenester.

– De ansatte i NAV skal bruke mest mulig av tiden sin på å følge opp folk som trenger deres hjelp. Vi må legge til rette for at møtet med NAV er så enkelt og brukervennlig som mulig. Satsingen på IKT bidrar til automatisering som gir mindre bruk av tid på manuell saksbehandling av enkle søknader, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Blant satsingsområdene som man foreslår skal få tilskudd innen NAV-systemet, er også 13 millioner kroner til å utvikle digitale løsninger for samhandling mellom brukere og arbeids- og velferdsforvaltningen innen økonomisk rådgivning.

Helse og egenandeler

Regjeringen foreslår å fastsette egenandelstaket for 2022 til 2921 kroner. I dag er egenandelstaket, som altså er grensa for når du får frikort, 2460 kroner. Økningen på egenandelstaket er 461 kroner. Inkludert i dette er en prisjustering av egenandelsbetalingen med 2,25 prosent.

Én av fire nordmenn har i dag frikort.

Regjeringen foreslår også å avvikle dagens «bagatellgrense» på 200 kroner for utbetaling av egenandeler. I dag får ikke pasienter som har betalt mindre enn 200 kroner over egenandelstaket, refundert denne utgiften. Nå foreslår regjeringen å fjerne denne grensen på 200 kroner fra 2022. Det betyr at hver krone som blir betalt i egenandeler over taket blir refundert.

Hjemmetester for livmorhalskreft

Regjeringen foreslår 20,5 millioner kroner i 2022 for å dekke oppstarts- og utviklingskostnader ved innføring av tilbud om hjemmetest til kvinner som har falt ut av Livmorhalsprogrammet.

Dette skal tilbys kvinner som ikke har testet seg på 8-10 år.

Livmorhalskreft rammer om lag 400 kvinner årlig, og en stor andel er yngre kvinner.

– Over halvparten av livmorhalskrefttilfellene er blant kvinner som ikke har tatt livmorhalsprøver som anbefalt. Målet er at flere tester seg, og at færre kvinner skal utvikle livmorhalskreft, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

En ny norsk studie viser at tilbud om hjemmetest til denne gruppen fører til økt deltakelse, avdekker et betydelig antall forstadier til kreft, og kreft som ikke ville blitt avdekket ved ordinær påminnelse om å ta screeningprøve hos lege.

Tarmscreening

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til innføring av et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft med 28,9 millioner kroner, med en samlet bevilgning på 153,8 millioner kroner i 2022. Tilbudet gis til kvinner og menn det året de fyller 55 år, og skal gjøres landsdekkende innen 2024.

Minstefradrag for lønn, trygd og pensjon

Regjeringen foreslår å øke prosentsatsen i minstefradraget i lønn og trygd med 2 prosentenheter. Maksimalt minstefradrag foreslås økt i tråd med forventet lønnsvekst.

Minstefradraget i pensjon foreslås øket med 3 prosentenheter.

Regjeringen foreslår at det maksimale beløpet for skattefradraget for pensjonister økes til 33 400 kroner.

Omsorgsplasser og trygghetsboliger

Regjeringen foreslår flere heldøgns omsorgsplasser, en pilot for trygghetsboliger i distriktene og at verktøyet trygghetsstandard i sykehjem tas i bruk over hele landet.

  • Omsorgsplasser: For å sikre nok boliger for eldre, foreslår regjeringen å legge til rette for tilskudd til om lag 500 heldøgns omsorgsplasser i 2022.
  • Trygghetsboliger: Regjeringen vil legge til rette for at flere eldre kan bo hjemme og leve selvstendige liv så lenge som mulig. Trygghetsboliger, som er tilrettelagte boliger med livsløpsstandard, felles oppholdsarealer og sentral plassering med nærhet til service- og kulturtilbud, kan bidra til dette - og det foreslås en pilot med investeringstilskudd til trygghetsboliger for eldre i distriktene. Det foreslås 5,7 millioner kroner til første års utbetaling av en samlet tilsagnsramme på 57 millioner kroner i 2022, tilsvarende investeringstilskudd til om lag 50 trygghetsboliger. Behovet for trygghetsboliger vurderes som størst i distriktene, og det foreslås at ordningen avgrenses til distriktene,
  • Trygghetsstandard: Trygghetsstandard er et digitalt verktøy som ledere på sykehjem kan bruke for å sikre et godt og trygt tilbud for pasientene. Et viktig mål er å redusere uønsket variasjon mellom sykehjem. Det er ønsket at dette skal tas i bruk over hele landet - og utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester foreslås styrket.

Digital kompetanse

Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner som skal bidra til at alle innbyggere gis mulighet til å få opplæring i bruk av digitale verktøy og tjenester fra offentlige og private leverandører. Ordningen skal bygge på strategien «Digital hele livet».

I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 3,55 millioner kroner i driftstilskudd til Seniornett Norge, som er en frivillig, ideell og partipolitisk uavhengig organisasjon med formål å styrke digital kompetanse hos seniorer.

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer

Velkommen til vårt kommentarfelt

Vi setter pris på kommentarer til artiklene på vi.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.