Uføretrygd fra Nav

Uføretrygd: Taper 130 000 kr i året på Navs uføreberegning

Hadde hun blitt sykemeldt for brystkreftoperasjonen bare tre uker seinere, ville hun fått mye mer i trygd da hun mange år seinere ble ufør.

MENER NAV BURDE BEREGNET ANNERLEDES: Hadde hun blitt sykemeldt tre uker seinere, ville Elin (59) fått mye mer i uføretrygd fra Nav. Men Nav står på sitt og også Trygderetten mener det ikke er mulig å gjøre skjønnsmessige unntak. Dermed må Elin (59) leve med en mye dårligere uføretrygd enn hun kunne hatt. Foto: NTB/Scanpix
MENER NAV BURDE BEREGNET ANNERLEDES: Hadde hun blitt sykemeldt tre uker seinere, ville Elin (59) fått mye mer i uføretrygd fra Nav. Men Nav står på sitt og også Trygderetten mener det ikke er mulig å gjøre skjønnsmessige unntak. Dermed må Elin (59) leve med en mye dårligere uføretrygd enn hun kunne hatt. Foto: NTB/Scanpix Vis mer
Publisert

Følg Vi.no på Facebook og Instagram, og motta nyhetsbrev ved å registrere deg her.

Uføretidspunktet som Nav setter når du får innvilget uføresøknad kan bety veldig mye for uføretrygden du skal leve på resten av livet.

Og bare så det er klart: Du risikerer å gå ned veldig mye i lønn som ufør - som du kan se tydelig i denne oversikten (klikk her) som viser lønnstap og uføretrygd etter hva du har i lønn i dag. Du må regne med et tap på mellom 100 000 og 300 000 kroner hvert år, ifølge ekspertene - og artikkelen vi lenker til ovenfor gir deg svar på hva som gjelder for akkurat deg, i kroner og øre.

Nav-reglene om uføretrygd er slik: Den beregnes med utgangspunkt i hva du hadde i inntekt før du ble syk eller skadd, og det er de tre beste av de fem siste åra før du ble syk som danner grunnlaget for hva du får i uføretrygd.

For «Elin» (59) har dette slått svært alvorlig ut:

Fordi hun ble sykemeldt i desember 2014, er ikke 2014 tatt med i beregningen av uføretrygden - som hadde vært mye gunstigere for uføretrygden hennes.

Hadde hun blitt sykemeldt for operasjon bare tre uker seinere, når kalenderåret var gått over i 2015, ville hun kommet mye heldigere ut. For da hadde 2014 vært med som et av de tre beste åra inntektsmessig.

Men slik det er, taper hun stort, og hun har også klaget Navs vedtak inn for Trygderetten, hvor hun ber om at inntekt for 2014 blir tatt med i beregningsgrunnlaget for uføretrygden:

- Fordi uføretidspunktet er fastsatt til desember 2014, er inntektsåret 2014 holdt utenfor beregningsgrunnlaget. Det førte til at hun ved overgang fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd i mars 2020 fikk om lag 11 000 kr mindre brutto i måneden, står det i rettspapirene.

Også Trygderetten sier de skjønner at det kan oppleves urimelig i kjennelsen:

- Retten har forståelse for at den ankende part kan oppleve det som urimelig når overgangen fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd gir økonomiske utslag som i saken her.

Men hun får likevel avslag på alle punkter, både fra Nav Klageinstans og fra Trygderetten.

- Ingen åpning for skjønn

Litt mer om Elins historie:

Hun ble operert for brystkreft i desember 2014, og ble 100 prosent sykemeldt et par måneder i forbindelse med operasjonen. I perioden etter, trappet hun sakte opp arbeidstida, med 80 prosent sykemelding, 60, 50 og til slutt 40 - men da stoppet det seg. Det ble for mye, og hun måtte tilbake i 100 prosent sykemelding en periode etter det. Hun jobbet så 50 prosent en god periode, kombinert med AAP - til hun ble nedbemannet i 2017. Etter det kom hun aldri tilbake i jobb.

I februar 2020 ble hun innvilget uføretrygd - og det er da hun oppdager at uføretidspunktet er satt til desember 2015 - og at 2014 dermed ikke er med i beregningen av uføretrygden.

I sakspapirene fra Trygderetten forteller hun at hun ved kontakt med Nav har fått opplyst at det er mulig å utøve skjønn i forhold til uføreberegningen i slike saker som hennes, hvor uføretidspunktet er satt så seint på året.

Men ved en offisiell klage til Nav Klageinstans blir dette avvist - med henvisning til teksten i regelverket. De understrekes også at det ikke er anledning til å vise skjønn:

«Beregningsgrunnlaget er korrekt fastsatt og uføretrygden til den ankende part er riktig beregnet. Som nevnt innledningsvis skal uføretrygden beregnes på grunnlag av pensjonsgivende inntekt i de tre beste av de fem siste kalenderårene før uføretidspunktet. I dette tilfellet er det inntektsårene 2011, 2012 og 2013.

Ordlyden i bestemmelsen er objektiv og åpner ikke for skjønnsutøvelse. Det er derfor ikke mulig å benytte andre år enn de fem siste åra før uføretidspunktet ved beregningen, og det er heller ikke grunnlag for å benytte skjønn i denne vurderingen.»

- Kan ikke gjøre unntak på grunn av feilinformasjon

Dersom man har klaget en sak inn for Nav Klageinstans, men fremdeles ikke er enig, kan man klage videre til Trygderetten.

Trygderetten er et domstollignende og uavhengig forvaltningsorgan organisert under Arbeids- og sosialdepartementet. Den er ikke en del av Nav-systemet. Oppgaven til Trygderetten er å behandle anker over vedtak om enkeltpersoners rett til trygdeytelser og pensjoner.

I dette tilfellet klager Elin saken inn for Trygderetten - men heller ikke der får hun medhold. Trygderetten vurderer det slik at uføretidspunktet er korrekt fastsatt, til desember 2014.

- Når uføretidspunktet er i 2014, er retten enig med Nav i fastsettelsen av år som skal inngå i beregningsgrunnlaget for uføretrygd, skriver de i kjennelsen - og henviser til bestemmelsene i folketrygdloven § 12-11, hvor bestemmelsen om tre beste av fem foregående år før sykdom er beskrevet.

De skriver videre at det er uheldig at klager - altså Elin - har fått feil informasjon fra Nav om hvilke inntektsår det kan tas hensyn til, når uføretrygden skal beregnes - men at slik feilinformasjon likevel ikke kan føre til at Nav eller Trygderetten kan se bort fra eller gjøre unntak fra det som står i loven.

- Retten har forståelse for at den ankende part kan oppleve det som urimelig når overgangen fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd gir økonomiske utslag som i saken her. Men når uføretidspunktet skal fastsettes, er det etter regelverket ikke rom for å legge vekt på hvordan uføretidspunktet vil påvirke hvilke inntektsår som inngår i inntektsgrunnlaget, og dermed hvordan dette slår ut økonomisk for den som søker uføretrygd.

Kjennelser fra Trygderetten kan ankes videre til rettslig prøving i lagmannsretten.

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer

Velkommen til vårt kommentarfelt

Vi setter pris på kommentarer til artiklene på vi.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.