Legemiddelskader på sykehus øker

Pasientskader fra feil legemiddelbruk øker ved norske sykehus - og er en av de hyppigste årsakene til pasientskader. Apotekforeningen tror mange også skades av feil medisinbruk hjemme.

PASIENTSKADER: En av de største årsakene til pasientskader ved norske sykehus er legemiddelrelatert, ifølge en fersk rapport. Apotekforeningen tror dette også gjelder for medisinbruk i hjemmet. Foto: NTB/Shutterstock
PASIENTSKADER: En av de største årsakene til pasientskader ved norske sykehus er legemiddelrelatert, ifølge en fersk rapport. Apotekforeningen tror dette også gjelder for medisinbruk i hjemmet. Foto: NTB/Shutterstock Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Følg Vi.no på Facebook og Instagram, og motta nyhetsbrev ved å registrere deg her.

Hvert år skades mange pasienter på norske sykehus: En fersk rapport fra Helsedirektoratet viser at det oppsto en pasientskade ved 12,8 prosent av sykehusoppholdene i Norge i i 2021 (ved somatiske sykehus, som behandler kroppslige skader, ikke psykiatriske).

De fleste pasientskadene er knyttet til kirurgi, om man summerer alle kirurgirelaterte skader, og der er skadetrenden nedadgående.

Men sortert på skadetype, er legemiddelskader på topp, med nesten 20 prosent av pasientskadene - og trenden er økende.

- I 2021 var de hyppigste typene av pasientskader legemiddelrelatert skade, annen infeksjon, postoperativ sårinfeksjon og urinveisinfeksjon, ifølge Helsedirektoratets rapport.

En pasientskade er en «utilsiktet fysisk skade som har oppstått som et resultat av medisinsk behandling eller som behandlingen har bidratt til, som krever ytterligere overvåking, behandling eller sykehusinnleggelse, eller som har dødelig utgang.»

- Mange skades også hjemme

Rapporten sier ikke noe om pasientskader utenom sykehus. Ifølge fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen finnes det ikke sikre tall for omfanget av legemiddelrelaterte skader blant hjemmeboende pasienter - men hun påpeker at mange skades også hjemme.

– Det er grunn til å tro at det er klare paralleller mellom sykehuspasienter og pasienter i primærhelsetjenesten når det gjelder legemiddelskader. Vi vet at feil bruk av legemidler er et stort samfunnsproblem og daglig avdekker farmasøytene i apotek feil som kan medføre skade, sier Andresen.

- En stor belastning for pasienter og pårørende

- Pasientskader er en stor belastning for både pasienter, pårørende og helsepersonell - og det bidrar til cirka 15 prosent av de totale sykehuskostnadene, oppsummerer Helsedirektoratet.

Divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet sier at det er positivt at man ser en svakt nedadgående trend i omfanget av pasientskader for alle alvorlighetsgrader samlet, fra 2012 til 2021, men uttaler:

- Likevel er en pasientskade én for mye, og målet er en tydeligere nedgang. Brukere og pasienter skal føle seg trygge i møte med helse- og omsorgstjenestene.

Sortert på skadetyper utenom kirurgiske skader, er de fire mest hyppige skadetypene legemiddelrelatert skade (2,3 %), annen infeksjon (1,9 %), postoperativ sårinfeksjon (1,5 %) og urinveisinfeksjon (1,5 %).

Statistikken viser at legemiddelrelaterte skader er økende siste fem år - med en tilbakegang i 2020 - men så en stor økning igjen i 2021.

Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023 har som et av sine mål å redusere omfanget av pasientskader.

- Feilmedisinering etter regnefeil

Feilmedisinering en av de fem mest hyppige årsakene til pasientskade, ifølge Helsedirektoratet. Dette er i tråd med hva stipendiat Alma Mulac avslørte i sin doktorgradsundersøkelse ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, tidligere i år, der hun fant at så mange som 27 pasienter hadde dødd på norske sykehus som følge av feilmedisinering i løpet av de to åra hun hadde undersøkt, 2016 og 2017.

- Det er viktig å understreke at i det i hovedsak er trygt på norske sykehus. Men det skjer mange medisineringer der, så selv om ikke feilprosenten trenger å være spesielt høy, avdekket kartlegginga vår at det i snitt ble rapportert om fem tilfeller av feilmedisinering hver eneste dag. Og dette er berre toppen av isfjellet. Man regner med at 90–95 prosent av feilmedisineringer ikke blir innrapportert, uttaler Mulac i forbindelse med avhandlingen sin.

Hun forteller at over halvparten av hendelsene som de undersøkte, var til skade for pasienten. Og at mange var relatert til regnefeil - og kunne vært unngått med bedre løsninger.

– Disse feilene oppstår ofte under administreringa, altså når pasienten får legemiddelet. Utregningen skjer gjerne ved senga til pasienten. De fleste regnefeil skjer i sammenheng med intravenøse legemiddel, og særlig risikolegemiddel som morfin og insulin. De utgjør høyere risiko for å skade pasienten når en feilmedisinering skjer, sier Mulac.

Omfattende kostnader ved pasientskader

OECD anslår at kostnadene ved behandling av pasientskader er hele 15 prosent av det totale sykehusbudsjettet.

Tall fra Sverige tyder på det samme, og ifølge Helsedirektoratet tyder svenske beregninger på at om lag halvparten av alle pasientskader kunne vært unngått. Det betyr at store summer hvert år går til å behandle pasientskader som kunne vært unngått.

– Helsedirektoratets rapport illustrerer at legemidler har et stort skadepotensial, og at samfunnet har mye å tjene på å sikre pasientenes legemiddelbruk. Det gjelder enten legemidlene brukes i eller utenom sykehus, sier Andresen.

Ved pasientskader av et visst omfang, er det også et spørsmål om pasientens rett på erstatning.

Erstatning for pasientskade

Dersom du er utsatt for en skade som følge av feilmedisinering, svikt i behandlingen eller bivirkninger av legemidler, kan du ha rett på erstatning. Det er Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som behandler slike saker.

For erstatningssaker om legemidler der det har vært svikt i behandlingen gjennom feilmedisinering, handler det for eksempel om at et legemiddel er gitt i feil dose, det er feil type eller oppfølgingen av bruken ikke har vært riktig. Da kan saken behandles av NPE etter pasientskadeloven.

For at du skal få erstatning for en pasientskade etter pasientskadeloven, må tre vilkår være oppfylt: Pasientskaden må skyldes svikt i behandlingen; pasientskaden må ha ført til et økonomisk tap - og skaden må ikke være for gammel (som hovedregel er saken foreldet etter tre år). Skaden kan være både forbigående og varig.

NPE behandler også erstatningssaker som gjelder skader som følge av bivirkninger av legemidler, der en person får en skade som direkte følge av virkestoffet i legemiddelet. Disse sakene vurderes etter produktansvarsloven - og ikke etter pasientskadeloven.

  • NPE behandlet totalt 168 saker som gjaldt feilmedisinering (som altså sorterer under pasientskade) i 2021: 59 fikk medhold og 109 avslag.
  • I saker om bivirkninger av legemidler mottok NPE 79 saker i 2021 - og de har mottatt 91 saker i løpet av første halvår 2022. Av 30 behandlede saker i 2021 fikk kun én medhold. Så langt i år (første halvår) har de gjort vedtak i 35 saker - og en har fått medhold.

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer

Velkommen til vårt kommentarfelt

Vi setter pris på kommentarer til artiklene på vi.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.