Quiz om medisinsk utstyr fra gamle dager

Quiz: Hva ble dette brukt til?

Det er flere medisinske apparater som hadde vært utenkelige å bruke i dag. Heldigvis.